Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Harlem Academy
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη του έργου της Harlem Academy για την παροχή ενισχυμένων επιδομάτων για δίδακτρα, την προετοιμασία αιθουσών διδασκαλίας υπό τις προδιαγραφές ασφαλείας για την πανδημία, καθώς και τον εφοδιασμό των μαθητών με υπολογιστές για τηλεκπαίδευση. Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2012
Ηνωμένες Πολιτείες