Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Chatham House - The Royal Institute of International Affairs

Οργανισμός
Chatham House - The Royal Institute of International Affairs
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της μόνιμης επιχορηγούμενης υποτροφίας Stavros Niarchos Foundation (SNF) Fellowship στο Chatham House Academy for Leadership in International Affairs με σκοπό την προαγωγή της ανεξάρτητης ανάλυσης, μιας ενημερωμένης βάσης δεδομένων και των ισχυρών ιδεών για την οικοδόμηση ενός εύπορου και ασφαλούς κόσμου για όλους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2019
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2018
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2017
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2015
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2014
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2012
Ηνωμένο Βασίλειο
Κοινωνική Πρόνοια
2010
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2007
Ηνωμένο Βασίλειο