Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Chatham House - The Royal Institute of International Affairs

Οργανισμός
Chatham House - The Royal Institute of International Affairs
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη σημαντικής ανακαίνισης και επέκτασης του ισογείου του Chatham House που θα μετονομαστεί σε Stavros Niarchos Foundation (SNF) Floor με σκοπό την ενίσχυση του ανεξάρτητου ινστιτούτου πολιτικής κατά την έρευνα, την ανάλυση και τη διεξαγωγή συνεδρίων.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2019
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2018
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2017
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2014
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2014
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2012
Ηνωμένο Βασίλειο
Κοινωνική Πρόνοια
2010
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2007
Ηνωμένο Βασίλειο