Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Chatham House - The Royal Institute of International Affairs

Οργανισμός
Chatham House - The Royal Institute of International Affairs
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2007
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη έρευνας με σκοπό την εξέταση των τρόπων με τους οποίους οι χώρες της G8- Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Ρωσία- σχηματίζουν και εφαρμόζουν πολιτικές σχετικά με την Αφρική, καθώς και την αναγνώριση απτών παραδειγμάτων για τον τρόπο με τον οποίο η εμπλοκή με τα κράτη της Αφρικής μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένα αναπτυξιακά αποτέλεσματα. Τα δημοσιευμένα ευρήματα θα προτείνουν βελτιώσεις στις εξεταζόμενες πολιτικές και θα αναδείξουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από την εμπειρία της εμπλοκής των αναδυόμενων δυνάμεων με τα Αφρικανικά κράτη.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2019
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2018
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2017
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2015
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2014
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2014
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2012
Ηνωμένο Βασίλειο
Κοινωνική Πρόνοια
2010
Ηνωμένο Βασίλειο