Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Chatham House - The Royal Institute of International Affairs

Οργανισμός
Chatham House - The Royal Institute of International Affairs
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της έρευνας και της ανάλυσης επί των αντιλήψεων που σχετίζονται με τις Η.Π.Α. στη Μέση Ανατολή και τα πρώην Σοβιετικά κράτη, καθώς και το U.S. Election Note series του οργανισμού για το 2016. Σκοπός, η συμβολή στην ανάπτυξη του έργου του Chatham House που λειτουργεί ως πηγή ανεξάρτητης ανάλυσης, ενημερωμένου διαλόγου και ισχυρών ιδεών για την οικοδόμηση ενός κόσμου ασφάλειας και ευημερίας για όλους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2019
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2018
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2017
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2015
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2014
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2012
Ηνωμένο Βασίλειο
Κοινωνική Πρόνοια
2010
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2007
Ηνωμένο Βασίλειο