Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Chatham House - The Royal Institute of International Affairs

Οργανισμός
Chatham House - The Royal Institute of International Affairs
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη έρευνας με θέμα τον διεθνή αντίκτυπο των Προεδρικών Εκλογών των Η.Π.Α. το 2012 και την εντύπωση που δημιουργήσαν σε παγκόσμιο επίπεδο οι προτεραιότητες της διεθνούς πολιτικής της διακυβέρνησης Ομπάμα. Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου του οργανισμού Chatham House με σκοπό τη διεξαγωγή αξιόπιστων και ανεξάρτητων ερευνών γύρω από διεθνή ζητήματα σε έναν ολοένα και πιο πολύπλοκο κόσμο.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2019
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2018
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2017
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2015
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2014
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2014
Ηνωμένο Βασίλειο
Κοινωνική Πρόνοια
2010
Ηνωμένο Βασίλειο
Παιδεία
2007
Ηνωμένο Βασίλειο