Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ενημέρωση για την Πρόοδο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ - 9η Τακτική Ενημέρωση - Απρίλιος 2021

27 Απρ, 2021

HI Quarterly Report 04 21 Visual

 Η πανδημία της CΟVID-19 ανέδειξε περισσότερο από ποτέ τη σημασία ενός ισχυρού, επαρκώς προετοιμασμένου και δίκαιου Εθνικού Συστήματος Υγείας – με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. 

Εν μέσω της εξελισσόμενης κρίσης της πανδημίας στη χώρα μας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ολοκλήρωσε καίρια έργα της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, όπως την παράδοση υπερσύγχρονων αεροπλάνων και ελικοπτέρων για την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), ενώ παράλληλα προέβη σε σημαντική επέκταση της Πρωτοβουλίας, τόσο για τον εμπλουτισμό υφιστάμενων έργων όσο και για την ενσωμάτωση νέων δράσεων και προγραμμάτων, διαμορφώνοντας τον συνολικό της προϋπολογισμό σε ποσό άνω των €438 εκατομμυρίων.

Ειδικότερα, η ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του ΙΣΝ για την Υγεία διασφαλίζει επεκτάσεις ορόσημο στα τρία προβλεπόμενα έργα για τη δημιουργία νέων, πρότυπων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη, τον σχεδιασμό των οποίων έχει αναλάβει ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano και το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop. Έπειτα από την πρόσφατη ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων του ΙΣΝ με τις κατά τόπου ιατρικές κοινότητες, ο σχεδιασμός και των τριών νοσοκομείων εμπλουτίστηκε με κρίσιμες επιπλέον ιατρικές παροχές για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών, ενώ το πλάνο του νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενισχύθηκε σημαντικά και σε επίπεδο υποδομών για την ανάπτυξη ενός πρότυπου Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων καθώς και αυξημένων χώρων για πανεπιστημιακά εργαστήρια, έρευνα και εκπαίδευση.

Ταυτόχρονα, το ΙΣΝ προσέθεσε στην Πρωτοβουλία νέα επιμέρους έργα και προγράμματα για την ενίσχυση της δυναμικότητας και της δράσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου “Αττικόν” της Αθήνας, την ανανέωση εξοπλισμού για τις κλινικές και τα εργαστήρια της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), την προμήθεια κρίσιμου εξοπλισμού προς το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε καρκινοπαθείς ασθενείς δημόσιων νοσοκομείων και παράλληλη υποστήριξη ιατρικής έρευνας σε συνεργασία με την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (HeCOG), καθώς και για την συνολική προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα.

Η υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Υγεία συνεχίζεται αδιάκοπα και με εντατικούς ρυθμούς από το 2018, περιλαμβάνοντας επίσης σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προμήθειες εξοπλισμού, με απώτερο σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ιατρικής περίθαλψης για όλους, και την ενδυνάμωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην πρώτη γραμμή.

Η Πρωτοβουλία πραγματοποιείται με αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και συναρμόδιους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Τα επιμέρους έργα της θα παραδίδονται σταδιακά στο Ελληνικό Δημόσιο με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών και εργασιών.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης COVID-19, ύψους $100 εκατομμυρίων, το ΙΣΝ, διαθέτει σημαντικό μέρος των δωρεών για τη στήριξη του τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, με αιχμή τις δωρεές, συνολικού ύψους άνω των €28 εκατομμυρίων, για τη δημιουργία χώρων για 175 νέες κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε 15 δημόσια νοσοκομεία, την ανάπτυξη και υλοποίηση πενταετούς προγράμματος εκπαίδευσης ιατρών και νοσηλευτών επί της εντατικής θεραπείας, την αναγνώριση του έργου ιατρών, νοσηλευτών και προσωπικού καθαριότητας στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, την ενίσχυση και συνέχιση της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για τον κορωνοϊό ‘10306’, καθώς και για την προμήθεια δύο Συστημάτων Μοριακών Εξετάσεων και 240.000 αντιδραστηρίων, αυξάνοντας σημαντικά την ημερήσια δυνατότητα πραγματοποίησης εξετάσεων για τη διάγνωση του COVID-19.

Η παρούσα τακτική ενημέρωση δημοσιεύεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του ΙΣΝ για διασφάλιση διαφάνειας και αναλυτικής πληροφόρησης της κοινωνίας, καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης και υλοποίησης των δράσεων που εντάσσονται στην Πρωτοβουλία.

Παρακάτω αναλύονται εκτενώς οι κύριες εξελίξεις που έχουν σημειωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, και από την προηγούμενη 8η τακτική ενημέρωση, στις επιμέρους δωρεές της Πρωτοβουλίας για την Υγεία:


Έργα Υποδομών

Έγκριση Διευρυμένων Προϋπολογισμών - Σημαντικός Εμπλουτισμός των Έργων Κατασκευής και των Κλινικών Προγραμμάτων των 3 Νέων Νοσοκομείων στην Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Σπάρτη με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασθενών

Τα έργα υποδομής της Πρωτοβουλίας περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό τριών νέων σύγχρονων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη. Toν σχεδιασμό των τριών νοσοκομείων έχει αναλάβει ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano και το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW), η συμμετοχή των οποίων θα συμβάλλει στην εισαγωγή μιας νέας φιλοσοφίας που εναρμονίζει τους χώρους θεραπείας με το φυσικό περιβάλλον.

Στα έργα υποδομής της Πρωτοβουλίας εντάσσεται, επίσης, η αναμόρφωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 2 και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός».

 • Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ

Σε συνέχεια κύρωσης με νόμο της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2020, και εν αναμονή της κύρωσης της τροποποίησης της Σύμβασης, με σημειακές αναθεωρήσεις για την ενσωμάτωση διευρυμένων κλινικών υπηρεσιών, το έργο βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της νέας μελέτης εφαρμογής από το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW.

Ειδικότερα, κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων του ΙΣΝ με την τοπική ιατρική κοινότητα για τη διερεύνηση του περαιτέρω εμπλουτισμού των ιατρικών υπηρεσιών του νέου νοσοκομείου, τον Δεκέμβριο του 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΝ ενέκρινε επιπρόσθετο κόστος σχεδιασμού, υποδομών και εξοπλισμού €5,5 εκατομμυρίων, για την προσθήκη συγκροτήματος Μαγνητικού Τομογράφου (MRI) 3 Tesla, τμήματος Απεικόνισης Μαστού, συγκροτήματος γ-Camera (Gamma Camera), δύο επιπρόσθετων Χειρουργικών Αιθουσών, χώρου θεραπευτικής άσκησης και αποκατάστασης, καθώς και για τη μελλοντική ανάπτυξη Καρδιαγγειακού Συγκροτήματος (Cath Lab).

Σε συνεργασία με την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια και την Ομάδα Μελέτης, οι εν λόγω επεκτάσεις εντάχθηκαν στο Κλινικό και Λειτουργικό Πρόγραμμα του Νοσοκομείου, η αναθεωρημένη έκδοση του οποίου και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας.

Συνεπακόλουθα, το ΙΣΝ και το Ελληνικό Δημόσιο προέβησαν στην τροποποίηση της αντίστοιχης Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς, ώστε να ενταχθούν οι απαραίτητες προβλέψεις που προϋποθέτει το νέο εγκεκριμένο κλινικό πρόγραμμα. Η κύρωση της αναθεωρημένης Σύμβασης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο αναμένεται εντός του Μαΐου 2021.

Η έκδοση της οικοδομικής άδειας του Νοσοκομείου δρομολογείται, ενώ οι μελέτες των έργων υποδομής για τις οδικές συνδέσεις και τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, έχουν ολοκληρωθεί. Η δημοπράτησή τους από το Ελληνικό Δημόσιο επίκειται, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της 1ης Φάσης (εργοταξιακές συνδέσεις και βελτίωση προσωρινής πρόσβασης) έως τις 30 Νοεμβρίου του 2021.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ προβλέπεται να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία, και κατ’ επέκταση στους Έλληνες Πολίτες, το τρίτο τρίμηνο του 2025.

 • Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ

Τον Δεκέμβριο του 2020 ολοκληρώθηκε ο κύκλος διαβουλεύσεων του ΙΣΝ με την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ο οποίος είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2020 με πρωτοβουλία του Ιδρύματος σε μια προσπάθεια διερεύνησης πιθανών εμπλουτισμών στο κλινικό πρόγραμμα και τις παροχές του νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις οδήγησαν στην εξέταση και διαμόρφωση σημαντικών επεκτάσεων τόσο σε επίπεδο κλινικού προγράμματος όσο και των νοσοκομειακών, εργαστηριακών και εκπαιδευτικών υποδομών του Νοσοκομείου, τις οποίες το ΙΣΝ ενέκρινε επί της αρχής και η Ομάδα Μελέτης ενσωμάτωσε επακόλουθα σε νέα και σημαντικά διευρυμένα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Σε συνέχεια της επισφράγισης του παραπάνω εμπλουτισμένου σχεδιασμού μέσω κοινής απαντητικής πρότασης του Υπουργείου Υγείας, της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Π.Ε) και της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΝ ενέκρινε επιπρόσθετο κόστος σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού €28,5 εκατομμύριων. Οι εν λόγω εξελίξεις συνιστούν ορόσημο στην πορεία του έργου, καθώς κρυσταλλώνεται ο πανεπιστημιακός χαρακτήρας του Νοσοκομείου ενώ προστίθενται νέες ιατρικές παροχές και υπηρεσίες σύγχρονων προδιαγραφών που περαιτέρω ενισχύουν την ανάπτυξη ενός νοσοκομείου πρότυπο για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, εκτός από την ενσωμάτωση σειράς επιπρόσθετων ιατρικών παροχών στο κλινικό πρόγραμμα, προβλέπεται συνολική επέκταση των υποδομών για τη δημιουργία ενός δεύτερου κτιρίου, συνδεδεμένο με το κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου, για την ανάπτυξη Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, καθώς και τρίτου κτιρίου για τη στέγαση πανεπιστημιακών ερευνητικών εργαστήριων, αμφιθέατρων και χώρων διδασκαλίας και εκπαίδευσης – βάσει μιας σχεδιαστικής προσέγγισης «campus» του αρχιτέκτονα. Ταυτόχρονα, το ΙΣΝ βρίσκεται σε συζητήσεις με το Johns Hopkins των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διερεύνηση δυνητικών συνεργασιών στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της μελλοντικής λειτουργίας του νοσοκομείου.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο αναθεώρησης της οριστικής μελέτης από το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW, ενώ παράλληλα η Ομάδα Μελέτης επεξεργάζεται τον εμπλουτισμό του Κλινικού και Λειτουργικού Προγράμματος, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την 4η Υ.Π.Ε. και την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Το εμπλουτισμένο Κλινικό και Λειτουργικό Πρόγραμμα προβλέπεται να υποβληθεί προς, εκ νέου, έγκριση από το Ελληνικό Δημόσιο τον Μάιο του 2021 και η κύρωση της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς του νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ σχεδιάζεται για τον Ιούνιο του 2021.

Σε πρώτο στάδιο, οι μελέτες των έργων υποδομής για τις οδικές συνδέσεις και τη σύνδεση του Νοσοκομείου με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, που υλοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, έχουν ολοκληρωθεί, πλην όμως απαιτείται συμπλήρωσή τους προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες απαιτήσεις που προέκυψαν από την διεύρυνση του κλινικού και κτιριολογικού προγράμματος. Η δημοπράτησή τους από το Ελληνικό Δημόσιο επίκειται, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2024.

Το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική κοινωνία τον Δεκέμβριο του 2025.

 • Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ

Το έργο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ βρίσκεται στο στάδιο της προμελέτης από το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW.

Ταυτόχρονα, τη δεδομένη χρονική περίοδο ολοκληρώνεται ο εμπλουτισμός του εγκεκριμένου Κλινικού και Λειτουργικού Προγράμματος του Νοσοκομείου, ώστε να συμπεριληφθούν οι επιπρόσθετες ιατρικές παροχές που εγκρίθηκαν από το ΙΣΝ και συμφωνήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, βάσει του αποτελέσματος των συζητήσεων του Ιδρύματος με τη διοίκηση και το προσωπικό του υφιστάμενου νοσοκομείου. Ειδικότερα, στο διευρυμένο κλινικό πρόγραμμα ενσωματώνονται προβλέψεις για την προσθήκη ενός συγκροτήματος Μαγνητικού Τομογράφου (MRI) 3 Tesla, τμήματος Απεικόνισης Μαστού, Καρδιαγγειακού Συγκροτήματος (Cath Lab) και δύο επιπλέον Χειρουργικών Αιθουσών. Με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΙΣΝ ανέλαβε το συνολικό, επιπρόσθετο κόστος, ύψους €5,5 εκατομμυρίων, για την εξασφάλιση των εν λόγω επεκτάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού.

Αναφορικά με τη χωροθέτηση του νέου Νοσοκομείου, έχει δοθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η σχετική έγκριση. Το ΕΔ έχει αναλάβει την ευθύνη των μελετών των έργων υποδομής για τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων και των συνδέσεων του Νοσοκομείου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η ανάθεση των εν λόγω μελετών προγραμματίζεται για το αμέσως επόμενο διάστημα ώστε να ολοκληρωθούν και δημοπρατηθούν μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία, και κατ’ επέκταση στους Έλληνες Πολίτες, το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025.

Στο πλαίσιο της διαφανούς διαδικασίας που ακολουθείται από το ΙΣΝ, της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την πρόοδο των τριών νέων νοσοκομείων, αλλά και της διάθεσης να εξελίσσονται τα συγκεκριμένα έργα με γνώμονα το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών, στις 10 Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά οι τακτικές ανοιχτές συζητήσεις με τις τοπικές κοινότητες της Κομοτηνής, της Θεσσαλονίκης και της Σπάρτης, σε συνεργασία με τους 3 Δήμους. Ο επόμενος κύκλος των ανοιχτών συζητήσεων προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του 2021, ενώ η δια ζώσης ή διαδικτυακή πραγματοποίησή τους θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας.

 • Υποστήριξη Αναμόρφωσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ‘2’ και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου “Ο Ευαγγελισμός”

Στο πλαίσιο των συνθηκών που επιτάσσει η πανδημία της COVID-19, σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση της δωρεάς για την αναμόρφωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 2 και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου, καθώς και με την κυρία Αλίκη Περρωτή.

Ειδικότερα, ενώ ολοκληρώθηκε η προκαταρτική μελέτη από τον ανάδοχο για τη μελέτη και επίβλεψη της αναμόρφωσης, η εκτέλεση της μελέτης εφαρμογής, η δημοπράτηση και, κατ’ επέκταση, η έναρξη των εργασιών θα εξαρτηθούν από την πορεία της πανδημίας λόγω της κομβικής λειτουργίας του «Ευαγγελισμού» ως νοσοκομείο αναφοράς για τον COVID-19. Ωστόσο, συνεχίζονται συζητήσεις μεταξύ των τελικών χρηστών και της ομάδας μελέτης του έργου, με στόχο την βελτιστοποίηση των στοιχείων του σχεδιασμού και την ενσωμάτωση νέων δεδομένων που ανέδειξε η πανδημία. Υπενθυμίζεται, ότι κατόπιν σχετικής εισήγησης του Νοσοκομείου, αποφασίστηκε η προτεραιοποίηση της αναμόρφωσης της ΜΕΘ2 και, σε δεύτερο στάδιο, η αναμόρφωση του ΤΕΠ.

Προμήθεια Εξοπλισμού

Ολοκλήρωση Παράδοσης 4 Εναέριων Μέσων ΕΚΑΒ

 • Ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης, τον Μάιο του 2020, της επιμέρους δωρεάς του ΙΣΝ υπό την Πρωτοβουλία για την Υγεία για την προμήθεια εξοπλισμού προς το Νοσοκομείο “Ο Ευαγγελισμός”, η παραλαβή των 4 εναερίων μέσων για την ενίσχυση της δράσης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) σηματοδοτεί τη δεύτερη επιμέρους δωρεά του ΙΣΝ, ύψους €26,4 εκατομμυρίων, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας.

Ειδικότερα, μέσω της δωρεάς του ΙΣΝ, στις 3 Μαρτίου 2021 προσγειώθηκαν στην Ελλάδα τα 2 ελικόπτερα Augusta Westland 109 Trekker, και στις 14 Απριλίου 2021 προσγειώθηκαν τα 2 αεροσκάφη Beechcraft King Air 350. Τα τέσσερα πτητικά μέσα διασφαλίζουν τις ιδανικές συνθήκες για την άμεση και ασφαλή αεροδιακομιδή ασθενών και τραυματιών από απομακρυσμένες περιοχές σε κεντρικά σημεία της Ελλάδας και την Ευρώπη, ώστε να λάβουν την απαραίτητη περίθαλψη. Τα νέα μέσα θα αξιοποιούνται αποκλειστικά για την ενίσχυση του έργου του ΕΚΑΒ, με στόχο την εξασφάλιση επείγουσας προ-νοσοκομειακής ή/και ιατρικής φροντίδας προς όλους, ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ (ιπτάμενοι ιατροί, διασώστες, νοσηλευτές) θα έχει στη διάθεσή του τον πλέον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Παράλληλα, η δωρεά θα συνεισφέρει καθοριστικά στην εξοικονόμηση πόρων.

Για την υλοποίηση της δωρεάς, το ΙΣΝ συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας, στο οποίο θα ανήκει η κυριότητα των αεροσκαφών, το ΕΚΑΒ, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη χρήση τους, καθώς και την Πολεμική Αεροπορία, η οποία θα συνδράμει στην πτητική τους λειτουργία. Η Πολεμική Αεροπορία ήδη πραγματοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης του ιπτάμενου και τεχνικού προσωπικού της, ώστε τα πτητικά μέσα να τεθούν προς χρήση το συντομότερο δυνατόν.

 • Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός (PET/CT) σε 4 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία

Η δωρεά για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού PET/CT – τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων – στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης εξελίσσεται ομαλά, με επιταχυμένη προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης τον Δεκέμβριο του 2021. Η διαδικασία για την επιλογή αναδόχου ολοκληρώθηκε και την τρέχουσα χρονική περίοδο οριστικοποιείται το τεχνικό και αδειοδοτικό αντικείμενο ανά νοσοκομείο, σε στενή συνεργασία με τα τέσσερα Νοσοκομεία και το Υπουργείο Υγείας.

Τον Μάιο του 2021 αναμένεται η τροποποίηση της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς, βάσει της οποίας η δωρεά του ΙΣΝ θα εξασφαλίσει, επιπρόσθετα της προμήθειας του εξοπλισμού, και τη διαμόρφωση των χώρων για την εγκατάστασή του, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, εκτός της λειτουργίας του εξοπλισμού, και το κόστος συντήρησης μετά το πέρας της χρονικής περιόδου που προβλέπεται από την εγγύηση.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υποστηρίζονται από την Πρωτοβουλία για την Υγεία βρίσκονται σε προσωρινή αναστολή λόγω των περιορισμών της πανδημίας και θα ξεκινήσουν μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Ειδικότερα:

 • Τα πενταετή Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Αντιμετώπιση του Τραύματος, που υλοποιούνται από την Αναγέννηση & Πρόοδο, περιλαμβάνουν οκτώ διαφορετικά προγράμματα και σεμινάρια για φοιτητές ιατρικής και νοσηλευτικής, ιατρούς, χειρουργούς και διασώστες. Τον Σεπτέμβριο του 2020 ξεκίνησε η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος φοιτητών ιατρικής Advanced Trauma Life Support (ATLS), του προγράμματος Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) καθώς και του προγράμματος Prehospital Trauma Life Support (PHTLS). Συνολικά, έως την προσωρινή αναστολή των εκπαιδεύσεων τον Νοέμβριο του 2020 λόγω της πανδημίας, διεξήχθησαν 8 σεμινάρια ATCN και PHTLS, ενώ την τρέχουσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία προμήθειας ειδικού ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των προγραμμάτων.
 • Με την υπογραφή, τον Φεβρουάριο του 2021, του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.Δ.Ι.Π.Υ.) και του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας & Έκβασης Νοσημάτων – CLEO, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων εισήλθε στη φάση της πλήρους ανάπτυξής του. Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα ξεκινήσει σταδιακά ανάλογα με τις συνθήκες της πανδημίας, στοχεύοντας, σε πρώτη φάση, στην εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού σε δέκα δημόσια Νοσοκομεία της χώρας, τα οποία επιλέχθηκαν βάσει των αναγκών. Παράλληλα, σχεδιάζεται το πρόγραμμα παρακολούθησης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα εγκατασταθεί στα νοσοκομεία.
 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι τελικές προπαρασκευαστικές εργασίες για την έναρξη των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Προμήθειας Εξοπλισμού για την Ενίσχυση του Νοσηλευτικού Τομέα (Κέντρο Εκπαίδευσης Νοσηλευτών στο Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» & Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ). Την τρέχουσα χρονική περίοδο, οριστικοποιούνται τα πλάνα υλοποίησης των επιμέρους εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και των προγραμμάτων ακαδημαϊκών υποτροφιών. Για τα προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, αναμένεται άμεσα και η τελική έγκριση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

  Αναφορικά με τον ιατρικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό που θα εξασφαλιστεί μέσω των συγκεκριμένων δωρεών του ΙΣΝ, έχουν οριστικοποιηθεί οι προδιαγραφές, σε συνεργασία αφενός με το Πανεπιστήμιο και αφετέρου με τον «Ευαγγελισμό», ενώ η διαδικασία προμήθειας αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2021.

Σημειώνεται ότι επιπρόσθετα των ανωτέρω εκπαιδεύσεων, το ΙΣΝ στηρίζει, με ξεχωριστή δωρεά υπό τη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης για τον COVID-19, ένα πενταετές πρόγραμμα εκπαίδευσης επί της εντατικής θεραπείας, το οποίο υλοποιείται από το Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ, σε συνεργασία με τον Ο.Δ.Ι.Π.Υ. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος ΘΩΡΑΞ και του Ο.Δ.Ι.Π.Υ. αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του μήνα, ενώ η έναρξη των εκπαιδεύσεων θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας.

Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας για την Υγεία με νέα έργα

 • Υποστήριξη του τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων στην Ελλάδα

Σε συνέχεια εκτενών διερευνητικών συζητήσεων, τον Ιανουάριο του 2021, το ΙΣΝ και το Child Mind Institute (CMI) των ΗΠΑ οριστικοποίησαν το πλαίσιο και το περιεχόμενο της νέας δωρεάς του ΙΣΝ, συνολικού ύψους €12 εκατομμυρίων, για την ανάπτυξη ενός πενταετούς επιστημονικού προγράμματος με στόχο τη μεταφορά κορυφαίας διεθνούς τεκμηρίωσης σε θέματα παιδικής ψυχικής υγείας για την ενίσχυση του τομέα στην Ελλάδα. Την υλοποίηση του προγράμματος θα αναλάβουν, από κοινού, η διεθνής ομάδα του Child Mind Institute και ένας νέος τοπικός, μη-κερδοσκοπικός φορέας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και αρμόδιους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω πρωτοβουλία προβλέπει:

1. Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, για την ενδυνάμωση επαγγελματιών παιδικής ψυχικής υγείας, καθώς και επαγγελματιών του ευρύτερου τομέα παιδικής υγείας και προστασίας, με στόχο την έγκαιρη πρόληψη, την προστασία και τη στήριξη παιδιών σε αυξημένο ρίσκο.

2. Σύσταση Κέντρου Αναφοράς για την Παιδική Ψυχική Υγεία για την κλινική υποστήριξη παιδιών και οικογενειών με αυξημένες και σύνθετες ανάγκες ψυχικής υγείας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τη διαχείριση και υποστήριξη περίπλοκων περιστατικών, καθώς και την ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών με νοσοκομεία και φορείς ψυχικής υγείας ανά τη χώρα.

3. Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εργαλείων και ψηφιακών μέσων τήλε-ψυχιατρικής, για κλινικούς και ερευνητικούς σκοπούς του τομέα.

Τον Απρίλιο του 2021, υπεγράφη το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΙΣΝ και του Υπουργείου Υγείας, το οποίο εκφράζει τη δέσμευση των δύο μερών να εξασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα θα σχεδιαστεί και θα προσαρμοστεί με βάση τις ανάγκες του εθνικού συστήματος ψυχικής υγείας, τη μέγιστη δυνατή εμβέλεια και την αποτελεσματική συνεργασία με θεσμικούς φορείς. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα θα υιοθετηθεί και θα συνεχιστεί από το Ελληνικό Δημόσιο, μετά την ολοκλήρωση της πενταετούς δωρεάς του ΙΣΝ.

Οι διαδικασίες για τη σύσταση του τοπικού φορέα υλοποίησης βρίσκονται υπό εξέλιξη, ενώ παράλληλα καταρτίζεται το αναλυτικό πλάνο υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.

 • Κατασκευή και εξοπλισμός δύο νέων κτιρίων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Κατόπιν αξιολόγησης του αιτήματος που υποβλήθηκε στο ΙΣΝ από το Νοσοκομείο «Αττικόν», τον Φεβρουάριο του 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΝ ενέκρινε νέα δωρεά, ύψους €1,9 εκατομμυρίων, για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό δύο νέων κτιρίων εντός των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.

Το πρώτο κτίριο θα εξασφαλίσει τη δημιουργία αυτοτελών, ειδικών χώρων για τις ανάγκες διανυκτέρευσης των εφημερευόντων ιατρών, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό, στην αποδέσμευση υφιστάμενων κλινών εντός του νοσοκομείου και την αξιοποίησή τους για ανάγκες νοσηλείας και περίθαλψης ασθενών, ενισχύοντας τη συνολική δυναμικότητα του «Αττικόν».

Το δεύτερο κτίριο θα στεγάσει τη μόνιμη έδρα λειτουργίας των τριών ακόλουθων Κέντρων: α) Κέντρο Συντονισμού των Ιατρικών Κινητών Μονάδων, για το πρόγραμμα παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, το οποίο υλοποιείται, με αποκλειστική δωρεά του ΙΣΝ, από την Αναγέννηση & Πρόοδο σε συνεργασία πλέον με το «Αττικόν» και υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπεδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ του Νοσοκομείου, β) Κέντρο Υγειονομικής Διαχείρισης Κρίσεων, Καταστροφών και Ανθρωπιστικής Βοήθειας, το οποίο τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, «Παγκόσμια Υγεία - Ιατρική των Καταστροφών» και θα περιλαμβάνει πρόγραμμα ενεργοποίησης της τηλεϊατρικής με τηλεκπαίδευση, για σύνδεση με ασθενείς και με Κέντρα του εξωτερικού, και γ) Κέντρο Εμβιομηχανικής Ανάλυσης Κίνησης – Βάδισης και Θεραπευτικής Άσκησης που θα τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας της Α’ Ορθοπεδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με όλες τις ειδικότητες του Νοσοκομείου.

Η Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς για το εν λόγω έργο αναμένεται να υποβληθεί προς κύρωση εντός του ερχόμενου μήνα, ενώ έχουν ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκπόνηση της προμελέτης του έργου.

 • Προμήθεια εξοπλισμού για την Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

Με τη νέα δωρεά του ΙΣΝ προς την Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, ύψους € 500.000, θα εξοπλιστεί μία μεταπτυχιακή κλινική της Σχολής με 24 νέες οδοντιατρικές έδρες στα πρότυπα των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος από την έκκριση αερολύματος, καθώς και ένα εργαστήριο προσομοίωσης με 40 υπερσύγχρονους προσομοιωτές για τη βέλτιστη εκπαίδευση των φοιτητών.

Η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ παρέχει ανώτατη εκπαίδευση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ το ερευνητικό έργο που επιτελείται έχει κατατάξει το Οδοντιατρικό Τμήμα στα καλύτερα παγκοσμίως. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η κοινωνική δράση της Σχολής, καθώς μέσω των κλινικών προσφέρεται υψηλού επιπέδου οδοντιατρική φροντίδα με χαμηλό κόστος νοσηλίου και θεραπεία ειδικών κατηγοριών ασθενών, όπως ογκολογικοί ασθενείς, παιδιά με ειδικές ανάγκες, και άποροι ασθενείς, που δεν έχουν άλλες επιλογές δωρεάν θεραπευτικής αντιμετώπισης. Ετησίως, η Σχολή εξυπηρετεί 9.000 ασθενείς και εκτελεί 30.000 οδοντιατρικές πράξεις.

 • Προμήθεια εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

Η νέα δωρεά του ΙΣΝ, ύψους €260.000, προς το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός αφορά στην εγκατάσταση ενός νέου πλήρους συστήματος κλήσης αδελφής στις κλίνες των κτιρίων ΑΧΕΠΑ και ΠΑΤΕΡΑ. Το σύστημα θα είναι σύγχρονο, ψηφιακό, πλήρως ευέλικτο και επεκτάσιμο, ενώ θα περιλαμβάνει συνολικά 798 μονάδες κλήσης σε 23 στάσεις αδελφής στις αντίστοιχες κλινικές. Θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα κεντρικού ελέγχου. Το σύστημα έχει χαρακτηριστεί από το Νοσοκομείο ως εξαιρετικής σημασίας για την εργασία του νοσηλευτικού προσωπικού καθώς αποτελεί επί της ουσίας τον μόνο δίαυλο άμεσης επικοινωνίας μεταξύ ασθενούς και νοσηλευτών σε περίπτωση ανάγκης, βοηθώντας στο να σωθούν ανθρώπινες ζωές στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στον τομέα της Υγείας,

Η δωρεά θα εξελιχθεί τμηματικά στις κλινικές που είναι διαθέσιμες από το Νοσοκομείο, δεδομένου του μεγάλου υγειονομικού φορτίου που βιώνει όντας το μεγαλύτερο Νοσοκομείο αναφοράς για περιστατικά που σχετίζονται με τον COVID-19. Ενώ ο εξοπλισμός θα παραδίδεται σταδιακά στις κλινικές εκείνες που θα απελευθερώνονται από το Νοσοκομείο, σε κάθε περίπτωση ο στόχος είναι το σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό σε όλες τις κλινικές έως τα τέλη Αυγούστου του 2021.