ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Ανταποκρινόμενο στις σοβαρές και πρωτόγνωρες προκλήσεις της πανδημίας, το ΙΣΝ ανακοίνωσε τη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης για τον COVID-19, συνολικού ύψους $100 εκατομμυρίων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της.

Οι δωρεές που εντάσσονται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης για τον COVID-19 εστιάζουν ιδιαίτερα στην έρευνα, διασφάλιση σίτισης και ειδών βασικής ανάγκης, στην παροχή εκπαίδευσης, στην ψυχολογική υποστήριξη ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την πανδημία, στην οικονομική υποστήριξη καλλιτεχνών, καθώς και νοσηλευτών, γιατρών και προσωπικού καθαριότητας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας. Οι δωρεές θα διατεθούν σε υφιστάμενους και νέους δωρεοδόχους, συνεργατικά funds και απευθείας στο υγειονομικό προσωπικό που εργάζεται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των νοσοκομείων αναφοράς για τον COVID-19 

Διαβάστε παρακάτω τα δελτία τύπου των ανακοινώσεων των τριών κύκλων δωρεών: 

Δελτίο Τύπου της Ανακοίνωσης του Πρώτου Κύκλου Δωρεών 
Δελτίο Τύπου της Ανακοίνωσης του Δεύτερου Κύκλου Δωρεών 
Δελτίο Τύπου της Ανακοίνωης του Τρίτου Κύκλου Δωρεών 


ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το ΙΣΝ θα συμβάλει στη διασφάλιση σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, κάλυψης ειδών βασικής ανάγκης, υποστήριξης στην εκπαίδευση και άμεσης υποστήριξης ανθρώπων που ζουν στην Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία.

ΕΛΛΑΔΑ
Η Ελλάδα έχει σημαντική θέση στην καρδιά και το έργο του Ιδρύματος, καθώς αποτελεί τον τόπο γέννησής μας. Δεδομένου ότι η χώρα προσπαθεί ακόμη να ανακάμψει από μια βαθιά δεκαετή κοινωνικοοικονομική κρίση, το ΙΣΝ εστιάζει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και προκλήσεων της χώρας σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα.

Άμεση Υποστήριξη Εργαζομένων στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων Αναφοράς
Δεδομένων των συνθηκών με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι σήμερα, το ΙΣΝ προχωράει σε ένα σημαντικό βήμα, προσφέροντας $7,5 εκατομμύρια (€6,9 εκατομμύρια) για να υποστηρίξει την καρδιά του εθνικού συστήματος υγείας, και συγκεκριμένα το προσωπικό των νοσοκομείων όπου νοσηλεύονται νοσούντες από τον COVID-19. Σε ένδειξη αναγνώρισης της αλτρουιστικής προσπάθειας των ηρώων της πρώτης γραμμής στη μάχη ενάντια στην πανδημία, οι οποίοι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, το ΙΣΝ θα προσφέρει ισάξια τιμητική αμοιβή σε πάνω από 4.600 νοσηλευτές, γιατρούς και προσωπικό καθαριότητας που εργάζονται στις ΜΕΘ των νοσοκομείων αναφοράς για τον COVID-19 ή σε κλινικές COVID-19.

Η συνεργασία με τον δημόσιο τομέα αποτελεί συνήθη πρακτική του ΙΣΝ, εδώ και χρόνια, ως αποτελεσματικό μέσο για την ενίσχυση του τομέα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Ενδεικτικό παράδειγμα συνεργασίας του ΙΣΝ με τον δημόσιο τομέα αποτελεί η υπό εξέλιξη Πρωτοβουλία για την Υγεία, συνολικού ύψους άνω των $400 εκατομμυρίων. Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας, πραγματοποιείται η ανακαίνιση της δεύτερης ΜΕΘ και του Τμήματος Επειγόντων του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός σε συνεργασία του ΙΣΝ με τον Θανάση και τη Μαρίνα Μαρτίνου.

Ενίσχυση ΜΕΘ και Δυνατότητας Πραγματοποίησης Μαζικών Διαγνωστικών Τεστ για τον COVID-19
Με δωρεά, άνω των $17.9 εκατομμυρίων (€16,5 εκατομμυρίων), το ΙΣΝ θα υποστηρίξει την ανακαίνιση χώρων σε 15 νοσοκομεία στην Ελλάδα, προκειμένου να επιτευχθεί η προσθήκη συνολικά 155 κλινών εντατικής θεραπείας και 19 κλινών αυξημένης φροντίδας στη χώρα, καθώς και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό των ΜΕΘ.

Aναλυτικότερα, το ΙΣΝ θα υποστηρίξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε ιατρού και κάθε νοσηλευτή/τριας στις ΜΕΘ, για 5 χρόνια. Μετά την πάροδο της πενταετίας το πρόγραμμα θα συνεχιστεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

Σε στενή συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΣΝ πραγματοποιεί δωρεά ύψους άνω των $4 εκατομμυρίων (€3.740.000) για να ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα των Αρμόδιων Υγειονομικών Φορέων να πραγματοποιήσουν μαζικά τεστ για τη διάγνωση του COVID-19. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων βάσει συγκεκριμένων δεδομένων, με σκοπό τον περιορισμό του ιού. Μέσω της νέας δωρεάς το Ελληνικό Δημόσιο θα προμηθευτεί δύο Συστήματα Μοριακών Εξετάσεων και 240.000 αντιδραστηρίων, αυξάνοντας σημαντικά την ημερήσια δυνατότητα πραγματοποίησης εξετάσεων για τη διάγνωση του COVID-19. Το ένα από τα δύο Συστήματα θα εγκατασταθεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) στην Αθήνα, όπου πραγματοποιείται και η πλειονότητα των εξετάσεων, και το δεύτερο στο Κέντρο Αίματος του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Διασφάλιση Σίτισης

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

Ελλάδα

Προμήθεια τροφίμων των Κοινωνικών Παντοπωλείων σε όλους τους δήμους ανά την Ελλάδα για διασφάλιση άμεσης πρόσβασης σε βασικά επισιτιστικά αγαθά των συνανθρώπων μας που έχουν πληγεί από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Η δωρεά θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία και επίβλεψη της Deloitte, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση, αποτελεσματική και διαφανής πρόσβαση στα τρόφιμα. 

Mπορούμε

Ελλάδα
Εφαρμογή ενός διαφανούς συστήματος παροχής voucher σε συνεργασία με δήμους ανά την Ελλάδα για την υποστήριξη των οικογενειών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Η συγκεκριμένη δράση θα υλοποιηθεί, από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2020.

 


Ψυχολογική Yποστήριξη

Μια ολοκληρωμένη προσπάθεια σε συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών συνεπειών της πανδημίας.

ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ
Διασφάλιση Σίτισης, Ψυχολογική Υποστήριξη και  Κάλυψη Έκτακτων Αναγκών 

Association Coup de Pouce

 Γαλλία  Υποστηρικτική εκπαίδευση μέσω θερινών προγραμμάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης μετά το σχολείο για περίπου 2.000 μαθητές σε όλη τη Γαλλία.

Associazione CasAmica

Ιταλία

Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και ειδών βασικής ανάγκης.

Associazione Italiana Persone Down

 Ιταλία  Αύξηση της χωρητικότητας σε κέντρα ημέρας, που προσφέρουν μαθήματα αυτονομίας και ιδιαίτερα μαθήματα, καθώς και υποστήριξη για την επιστροφή στα σχολεία ανθρώπων με σύνδρομο Down.

Barça Foundation

Ισπανία/Καταλονία Διασφάλιση σίτισης και ψυχολογική υποστήριξη μέσω του Red Cross Catalonia, ειδικότερα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και αστέγους, καθώς και σε παιδιά, μέσω του κυβερνητικού προγράμματος σίτισης της Καταλονίας

CRESCER

Πορτογαλία
Παροχή εκατοντάδων γευμάτων που ετοιμάζονται στο συνεταιριστικό εστιατόριο για ανθρώπους που ζουν στον δρόμο. 

Doctors of the World Spain

Ισπανία Παροχή προληπτικής υποστήριξης, ειδών υγιεινής, γευμάτων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και διαγνωστικών εξετάσεων για τον COVID-19, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε 39.000 ανθρώπους στην Ισπανία.

EMERGENCY

Ιταλία Μόνιμες και κινητές ιατρικές μονάδες σε εννέα περιοχές της Ιταλίας, οι οποίες θα συνεχίσουν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 8.000 ασθενείς που πάσχουν από Covid-19, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. 

Enfance et Partage

Γαλλία Αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης μέσω ψυχολογικής υποστήριξης.

Fondazione Progetto Arca

Ιταλία Παροχή γευμάτων, στέγης, και ειδών βασικής ανάγκης, σε αστέγους, ηλικιωμένους και οικογένειες. 

Fundación Tomillo

 Ισπανία Προετοιμασία περίπου 300 εφήβων για την ομαλή μετάβασή τους σε εξ αποστάσεως δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση μέσω ενός bootcamp ψηφιακής κατάρτισης, διάρκειας πέντε εβδομάδων.

Grandes Amigos 

Ισπανία Παροχή εξ αποστάσεως ψυχολογικής υποστήριξης σε περίπου χίλιους ενήλικες ετησίως με τη βοήθεια εθελοντών.

Intersos

 Ιταλία Παροχή στέγης, ψυχολογικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης, κλινική υγείας και άλλες εξίσου απαραίτητες υπηρεσίες σε περισσότερες από 2.700 γυναίκες πρόσφυγες, παιδιά και νέους στη Ρώμη.

Plena Inclusion

Ισπανία
Βοήθεια για την κάλυψη αναγκών έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης για άτομα με διανοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες.

Save the Children Italy

 Ιταλία  Παροχή θερινών μαθημάτων, ψυχολογική υποστήριξη, εργαστήρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν οι γονείς με τα παιδιά τους, διάθεση τροφίμων και ειδών σε οικογένειες και υποστήριξη καθηγητών και σχολείων για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, μέσω ενός προγράμματος με επωφελούμενους περισσότερους από 100.000 νέους ανθρώπους συνολικά.

Save the Children Spain

 Ισπανία  Παροχή θερινών υποστηρικτικών μαθημάτων, γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, προγράμματα άθλησης και πολλά ακόμη σε περισσότερες από 2.000 οικογένειες, 44% των οποίων είναι μονογονεϊκές.

SOLETERRE

 Ιταλία Ψυχολογική υποστήριξη σε περισσότερους από 500 εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, ασθενείς και οικογένειες στη βόρεια Ιταλία που «χτυπήθηκε» ιδιαίτερα από την πανδημία.

The French Red Cross

Γαλλία Διανομή γευμάτων και ψυχολογική υποστήριξη μέσω δεκάδων χιλιάδων εθελοντών.

The Spanish Red Cross

Ισπανία Διανομή γευμάτων και ειδών ανάγκης σε όλη τη χώρα.

ΗΠΑ
Το ΙΣΝ πραγματοποιεί δωρεές τόσο σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όσο και σε συνεργατικά funds, με έμφαση στη διασφάλιση σίτισης, εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών και ειδών πρώτης ανάγκης, την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς και έκτακτη υποστήριξη καλλιτεχνών και παροχή προστατευτικού εξοπλισμού σε ανθρώπους που εργάζονται στην πρώτη γραμμή. 

Διασφάλιση Σίτισης
Ακόμη και πριν ξεσπάσει η πανδημία, οι μηχανισμοί διάθεσης τροφίμων των αστικών κέντρων δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες του κόσμου. Οι μεγάλες ανισότητες στην πρόσβαση μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων, η επισιτιστική ανασφάλεια και οι ελλείψεις στους μηχανισμούς διάθεσης γευμάτων έχουν πλέον αυξηθεί, καθώς έχουν αρχίσει να διαφαίνονται οι οικονομικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. 

Broad Street Ministry Φιλαδέλφεια Παροχή φαγητού και προϊόντων προσωπικής υγιεινής σε αστέγους. Πρόκειται για έναν από τους λίγους οργανισμούς, στον συγκεκριμένο τομέα, που εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πόλη.
City Harvest Nέα Υόρκη Διανομή μεγάλων ποσοτήτων φαγητού, που υπό άλλες συνθήκες θα κατέληγαν στα σκουπίδια.
Citymeals on Wheels Nέα Υόρκη
Διανομή υγιεινών γευμάτων σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που ζουν στη Νέα Υόρκη, καθώς και έλεγχος της υγείας τους.
Coalition for the Homeless Nέα Υόρκη
Καθημερινή διανομή περίπου χιλίων γευμάτων και παροχή προπληρωμένων καρτών για την προμήθεια προϊόντων προσωπικής υγιεινής και μασκών σε ξενώνες αστέγων.
Food with a Focus Baltimore Βαλτιμόρη
Καλύπτοντας κενά στη διάθεση τροφίμων στη δυτική πλευρά της Βαλτιμόρης, με την παροχή φρέσκων τροφίμων διάρκειας δύο εβδομάδων σε χιλιάδες οικογένειες μέσω 40 εκκλησιών της περιοχής και με τη βοήθεια προσωπικού από άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εθελοντές.
God’s Love We Deliver Nέα Υόρκη Παροχή περίπου 10.000 γευμάτων καθημερινά σε ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες που ζουν στη Νέα Υόρκη.
GrowNYC Nέα Υόρκη
Σύνδεση παραγωγών τροφίμων μικρής κλίμακας με ιδιώτες μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών, όπως για παράδειγμα με 50 αγορές λαχανικών στην οποία συμμετέχουν 240 παραγωγοί από την πόλη, καθώς και με περισσότερες από 12 αγορές τροφίμων των οποίων ηγούνται νέοι άνθρωποι αλλά και διάθεση έως και 60.000 δωρεάν έκτακτων πακέτων τροφίμων από έναν συνεταιρισμό, στον οποίο συμμετέχουν 22 φάρμες από τη Νέα Υόρκη.

Henry Street Settlement

Nέα Υόρκη
Παροχή 14.000 γευμάτων την εβδομάδα, άμεσης οικονομικής ενίσχυσης και υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και δημιουργίας τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας, στην περιοχή του
Lower East Side στο Μανχάταν.

Kingsbridge Heights Community Center

Nέα Υόρκη Προσφορά γευμάτων και δωροεπιταγών για είδη πρώτης ανάγκης, όπως πάνες.
Lenox Hill Neighborhood House Nέα Υόρκη Προσφορά βοήθειας σε 10.000 άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, σε δεκάδες ανθρώπους που ζουν σε μια μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης και υποστηρικτικής στέγασης, και σε πολλές οικογένειες χαμηλού εισοδήματος στο East Side του Μανχάταν.

Make the Road New Work

Nέα Υόρκη Παροχή άμεσης οικονομικής βοήθειας σε χιλιάδες οικογένειες, που βρίσκονταν σε δυσχερή θέση και πριν ξεσπάσει η πανδημία, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών στην πόλη της Νέας Υόρκης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας.
Nazareth Housing Nέα Υόρκη Προσφορά γευμάτων σε περισσότερες από 200 οικογένειες, μέσω τραπεζών τροφίμων στο Central Bronx και στο Lower East Side του Μανχάταν, και προσφορά υποστηρικτικής στέγασης και ενός οικογενειακού καταφυγίου έκτακτης ανάγκης.

RISE Rockaway Initiative for Sustainability and Equity

Nέα Υόρκη Παροχή δωρεάν νωπών προϊόντων από φάρμες σε 100 οικογένειες στη Rockaway Peninsula της Νέας Υόρκης.

Safe Horizon

Nέα Υόρκη Παροχή στέγης, τροφίμων, ρουχισμού και εγκαταστάσεων υγιεινής σε αστέγους.

St. Joseph Social Service Center

Νιου Τζέρσεϋ Υποστήριξη 800 οικογενειών στο Νιου Τζέρσεϋ, μέσω της τράπεζας τροφίμων του οργανισμού. Ο αριθμός των οικογενειών διπλασιάστηκε εν μέσω της υγειονομικής κρίσης.

Stanley M. Isaacs Neighborhood Center

Nέα Υόρκη Παροχή τροφίμων σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα που ζουν στη Νέα Υόρκη.

Street Vendor Project

Nέα Υόρκη
Συνεργασία με μικρούς προμηθευτές τροφίμων για τη διάθεση 6.400 γευμάτων στο Sunset Park στο Brooklyn και στο Highbridge στο Μπρόνξ.

University Settlement

Nέα Υόρκη Παράδοση 4.000 γευμάτων την εβδομάδα σε ηλικιωμένους και παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε 800 νέους και ενήλικες στο Lower East Side του Μανχάταν.


Στήριξη Τοπικών Κοινωνιών
Η αντιμετώπιση μιας κρίσης που επηρεάζει όλες ανεξαιρέτως τις πτυχές της ζωής μας, με άνισες συνέπειες, προϋποθέτει μια προσέγγιση ολιστική και ταυτόχρονα ιδιαίτερα συγκεκριμένη και λεπτομερή. Τα ιδρύματα και οι οργανισμοί, με τοπική δράση, είναι σε θέση να εφαρμόσουν συντονισμένες, ολοκληρωμένες λύσεις σε πραγματικό χρόνο, που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας. 

Bangor Region YMCA Μπάνγκορ
Παροχή φροντίδας και γευμάτων σε παιδιά εργαζομένων, αγγίζοντας συνολικά περισσότερες από 200 επισκέψεις κάθε εβδομάδα.
Community Foundation for Southeast Michigan Ντιτρόιτ
Ενίσχυση τοπικών τραπεζών φαγητού για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας, οι οποίες εφαρμόζουν ασφαλή για την κοινότητα συστήματα διανομής.
Greater New Orleans Foundation Νέα Ορλεάνη

Υποστήριξη οργανισμών που προσφέρουν φροντίδα σε ηλικιωμένους που έχουν άμεση ανάγκη, αστέγους, χαμηλόμισθους που δεν μπορούν να προμηθευτούν βασικά αγαθά, καθώς και σε κοινότητες Αφροαμερικανών που πλήττονται δυσανάλογα από την πανδημία

Robin Hood Νέα Υόρκη
Yποστήριξη οικογενειών με χαμηλό εισόδημα για την κάλυψη αναγκών, όπως σίτιση, στέγη, φροντίδα παιδιών, υγειονομική περίθαλψη, εισοδηματική ασφάλεια κ.ά.
San Antonio Food Bank Σαν Αντόνιο Κάλυψη της εξαιρετικά μεγάλης ανάγκης σε τρόφιμα στην ευρύτερη περιοχή του νοτιοδυτικού Τέξας. Ο οργανισμός προσφέρει γεύματα σε δεκάδες χιλιάδες επιπλέον ανθρώπους κάθε εβδομάδα.
The New York Community Trust Νέα Υόρκη
Παροχή πόρων και εργαλείων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και τεχνών, προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν άμεσες υπηρεσίες στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.
United Way for Southeastern Michigan Ντιτρόιτ
Οικονομική υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών για την ενίσχυση της προσπάθειάς τους να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες. Στήριξη οργανισμών που παρέχουν φροντίδα σε παιδιά εργαζομένων και απασχόληση στους μαθητές στο σπίτι, καθώς και πραγματοποίηση έκτακτων δωρεών μικρής κλίμακας που προσφέρουν οικονομική ανακούφιση σε μεμονωμένες οικογένειες.

Ψυχολογική Υποστήριξη
Oι σοβαρές συνέπειες της πανδημίας στην ψυχική υγεία έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται. Η αντιμετώπισή τους είναι ένας από τους βασικούς άξονες της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ για τον COVID-19. O πρώτος κύκλος δωρεών, εστιάζει στην ψυχολογική υποστήριξη ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και ενηλίκων, παιδιών και άλλων ευπαθών ομάδων:

American Cancer Society

HΠΑ

Παροχή περισσότερων από 1000 καταλυμάτων για τη φιλοξενία και επίτευξη της κοινωνικής απομόνωσης υγειονομικού προσωπικού.

Center to Advance Palliative Care

HΠΑ

Υποστήριξη υγειονομικού προσωπικού, μέσω της παροχής εκπαιδευτικού υλικού για τον COVID-19, το οποίο προσφέρει καθοδήγηση για τη διαχείριση συμπτωμάτων και τη βελτίωση της επικοινωνίας με σοβαρά νοσούντες και την οικογένειά τους.

Fund for Public Health in NYC

Nέα Υόρκη

Υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών υγείας σε ηλικιωμένους και ανθρώπους που είναι περιορισμένοι στο σπίτι τους, εξαιτίας των μέτρων κοινωνικής απομόνωσης.

New Alternatives for Children

Nέα Υόρκη

Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και ιατρικής φροντίδας σε χιλιάδες παιδιά με αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, και ψυχολογικές παθήσεις.

Service Program for Older People

Νέα Υόρκη
Παροχή εξ αποστάσεως ψυχολογικής υποστήριξης σε χιλιάδες ηλικιωμένους που ζουν στη Νέα Υόρκη.


Έκτακτη Υποστήριξη Καλλιτεχνών

Mε όλους τους πολιτιστικούς οργανισμούς να παραμένουν κλειστοί, οι καλλιτέχνες βρίσκονται σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, σε μια περίοδο που καλούνται να ενισχύσουν το συλλογικό μας ηθικό. Η υποστήριξη του ΙΣΝ συμβάλλει στη στήριξη μεμονωμένων καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών οργανισμών:

Alliance of Resident Theatres/New York

Nέα Υόρκη
Παροχή έκτακτης οικονομικής υποστήριξης σε μικρά θέατρα στη Νέα Υόρκη για τη στήριξη καλλιτεχνών και τη συνέχιση του καλλιτεχνικού έργου τους.

Dance/NYC

Nέα Υόρκη

Υποστήριξη εκατοντάδων χορευτών και ομάδων χορού στη Νέα Υόρκη με έκτακτη οικονομική υποστήριξη μέσω του  COVID-19 Dance Relief Fund

International Studio & Curatorial Program

Nέα Υόρκη
Στήριξη σύγχρονων καλλιτεχνών μέσα από το Reimagining Residencies, μια ομάδα δεκάδων μη κερδοσκοπικών οργανισμών στη Νέα Υόρκη, όπως το ISCP, που διαχειρίζεται τη δωρεά.

Swiss Institute

Nέα Υόρκη
Στήριξη 15 οργανισμών στη Νέα Υόρκη που υποστηρίζουν καλλιτέχνες, όπως μεταξύ άλλων του Swiss Institute, μέσω του συνεργατικoύ fund που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του οργανισμού.

United States Artists

HΠΑ

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση με δωρεά ύψους $5000 για την κάλυψη βασικών αναγκών καλλιτεχνών που ζουν στις ΗΠΑ μέσω του Artist Relief Fund.

Εκπαίδευση & Υποστηρικτικά Δίκτυα Νέων Ανθρώπων 
Παρά το γεγονός ότι επικρατεί η αίσθηση ότι η ζωή μας έχει μπει σε παύση, δεν μπορούμε να σταματήσουμε την εκπαίδευση και την εξέλιξη νέων ανθρώπων. Οι δωρεές του ΙΣΝ για τη στήριξη εκπαιδευτικών οργανισμών και οργανισμών υποστήριξης νέων ανθρώπων προσβλέπει στην κάλυψη κενών που δημιούργησε η πανδημία, με σκοπό να διασφαλίσει ότι κάθε νέος άνθρωπος θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει να εξελίσσεται και να μαθαίνει, παρά το γεγονός ότι η πανδημία αυξάνει τις ανισότητες στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Big Brothers Big Sisters of America (BBBS) HΠΑ
Yποστήριξη περισσότερων από 10.000 παιδιών που ζουν στο Σινσινάτι, Μπέρμιγχαμ, Νοτιοανατολική Φλόριντα, Ανατολικό Τενεσί, Νοτιοδυτικό Μίσιγκαν και αλλού για να παραμείνουν σε εξ αποστάσεως επαφή με τους μέντορές τους, κατά τη διάρκεια των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης
 BRIC Nέα Υόρκη
Στήριξη της καλλιτεχνικής κοινότητας με έδρα το Μπρούκλιν και εμπλουτισμός του διαδικτυακού καλλιτεχνικού περιεχόμενού της.
Breakthrough New York Nέα Υόρκη
Παροχή υποστηρικτικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή μετά το σχολείο σε μαθητές γυμνασίου από οικογένειες με χαμηλό οικονομικό εισόδημα.
DonorsChoose HΠΑ
Διπλασιασμός των δωρεών μέσω της πλατφόρμας του DonorsChoose για την παροχή απαραίτητου εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε τάξεις, όπου το 75% των μαθητών δικαιούται δωρεάν η οικονομικότερα γεύματα.
Harlem Academy Nέα Υόρκη
Παροχή ενισχυμένου επιδόματος διδάκτρων σε οικογένειες, υποστήριξη της διαμόρφωσης ασφαλών αιθουσών διδασκαλίας για το ερχόμενο φθινόπωρο και προμήθεια εξοπλισμού μαθητών, όπως υπολογιστές για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Harlem Educational Activities Fund, Inc
Nέα Υόρκη
Παροχή ακαδημαϊκής και κοινωνικοψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και ευκαιριών καλλιτεχνικής ανάπτυξης, σε μαθητές από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο.
Hostos Community College Foundation Nέα Υόρκη
Προσφορά έκτακτης οικονομικής υποστήριξης σε 200 μαθητές στο Hostos Community College στην περιοχή του Mπρονξ.
Sponsors for Educational Opportunity Nέα Υόρκη
Παροχή άμεσης βοήθειας για την κάλυψη ακαδημαϊκών, προσωπικών και τεχνολογικών αναγκών σε οικογένειες που προσπαθούν να προσαρμοστούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με επωφελούμενους περισσότερους από 2000 μαθητές.
Summer Search Nέα Υόρκη

Υποστήριξη εκατοντάδων μαθητών γυμνασίου από μέντορες πλήρους απασχόλησης, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ακαδημαϊκών αλλά και προσωπικών προκλήσεων που έχει δημιουργήσει η υγειονομική κρίση.

Προστατευτικός Εξοπλισμός για Ανθρώπους που Εργάζονται στην Πρώτη Γραμμή 
Με δωρεά προς το Πυροσβεστικό Σώμα Νέας Υόρκης θα διασφαλιστεί η προμήθεια κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού όλων όσοι εργάζονται στην πρώτη γραμμή ενάντια στην πανδημία. 

  • FDNY Foundation, Νέα Υόρκη: Παροχή προστατευτικού εξοπλισμού σε ανθρώπους που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, όπως μάσκες για διασώστες.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
Μια δωρεά σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα την Ισπανία προσβλέπει να συμβάλει στην αντιμετώπιση αναγκών στην εκπαίδευση, υγεία και αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας στη Βολιβία, Κολομβία, Εκουαδόρ, Περού, Βενεζουέλα, Κόστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα και Μεξικό.

  • Ayuda en Acción: Στήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της μετάβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, παροχή γευμάτων, καθώς και υποστήριξη της εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης της COVID-19 σε 11 χώρες στην Κεντρική και Νότια Αμερική.

ΑΦΡΙΚΗ
Οι δωρεές του ΙΣΝ προσβλέπουν στην υποστήριξη εργαζομένων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην πανδημία, καθώς και νέων ανθρώπων για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Επιπλέον, το ΙΣΝ σε συνεργασία με το Bloomberg Philanthropies, μέσω της Πρωτοβουλίας Vital Strategies Resolve to Save Lives υποστηρίζει κράτη της Αφρικής, στην προσπάθειά τους για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.  

Alliance for International Medical Action
Μπουρκίνα Φάσο, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Γουινέα, Μάλι, Μαυριτανία, Νίγηρας, Νιγηρία, Νότιο Σουδάν, Σενεγάλη
Ενίσχυση των μέτρων ελέγχου της μετάδοσης του ιού σε 400 κέντρα υγείας και 35 νοσοκομεία, και παροχή επιπλέον 1.000 κλινών για ασθενείς που πάσχουν από COVID-19.
Amref Health Africa  Ουγκάντα
Προσπάθεια για τον περιορισμό της συχνότητας εμφάνισης του COVID-19 σε περισσότερους από 100.000 πρόσφυγες στη Βόρεια Ουγκάντα και στα κέντρα υποδοχής.
 Mothers2Mothers Αγκόλα, Γκάνα, Κένυα, Λεσόθο, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Νότια Αφρική, Ουγκάντα, Ζάμπια  Αναπροσαρμογή του έργου υποστήριξης ανθρώπων που πάσχουν από HIV για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19. Η δωρεά περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού για το προσωπικό της πρώτης γραμμής και τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας συμβουλευτικής υποστήριξης.
Save the Children UK Μάλι, Δημοκρατία του Κονγκο, Νιγηρία, Ουγκάντα, Ζάμπια, Κένυα
Mάλι: Προσφορά γευμάτων σε οικογένειες που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.
Δημοκρατία του Κονγκό: Τοποθέτηση συστημάτων πλυσίματος χεριών και κατασκευή διαχωρισμένων αποχωρητηρίων (γυναικείων και αντρικών) σε 14 κέντρα εκπαίδευσης, στήριξη προσπαθειών για τον περιορισμό μετάδοσης της COVID-19 στα σχολεία και οικονομική υποστήριξη κοριτσιών, καθώς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να διακόψουν τη φοίτησή τους στο σχολείο.
Νιγηρία: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και καθοδήγηση σε γονείς για ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση των παιδιών από το σπίτι.
Ουγκάντα: Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, καθώς και προσφορά εξοπλισμού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Ζάμπια: Εκπαίδευση εκατοντάδων εθελοντών για τη διδασκαλία μαθηματικών και γραφής και ανάγνωσης και υποστήριξη του Υπουργείου Εκπαίδευσης της Ζάμπια για τη διανομή υλικών αυτοδιδασκαλίας σε εθνικό επίπεδο.
Κένυα: Διανομή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εργαλείων σε παιδιά πρόσφυγες.

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ
Για την άμεση ενίσχυση των πιο ευάλωτων πληθυσμών σε όλο τον κόσμο, το ΙΣΝ πραγματοποιεί δωρεά ύψους $3 εκατομμυρίων στη UNICEF, συμβάλλοντας στην προσπάθεια του οργανισμού, με τίτλο UNICEF’s COVID-19 response. Η πρωτοβουλία εστιάζει στη διασφάλιση πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ψυχολογική υποστήριξη και στήριξη των εργαζομένων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, με παροχή προστατευτικού εξοπλισμού, εκπαιδευτικού υλικού και βασικών ειδών έκτακτης ανάγκης. Το διευρυμένο δίκτυο και απόθεμα σε είδη έκτακτης ανάγκης -το μεγαλύτερο στον κόσμο- καθιστούν τον οργανισμό τον πλέον κατάλληλο για τη γρήγορη διάθεση των ειδών, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η δυνατότητα να ελέγξουμε τη διασπορά της νόσου είναι πολύ κρίσιμη κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ΙΣΝ είναι ιδιαίτερα υπερήφανο που υποστηρίζει τo Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, με δωρεά $3 εκατομμυρίων, για την κρίσιμης σημασίας πρωτοβουλία με τίτλο COVID-19 Τesting Insights Initiative. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να παρέχει σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό περιεκτικά δεδομένα που προκύπτουν από τεστ για τον COVID-19, παράλληλα με αναλύσεις και οδηγίες από επιστήμονες και ειδικούς. Η Πρωτοβουλία προκύπτει ως φυσική συνέχεια της μακροχρόνιας συνεργασίας, σε διαφορετικούς τομείς, μεταξύ του ΙΣΝ και του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, όπως, μεταξύ άλλων, του Berman Institute of Bioethics, και προσβλέπει να προσφέρει άμεση πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες που θα επηρεάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις μας.

Επίσης το ΙΣΝ υποστηρίζει με δωρεά $3 εκατομμυρίων το Rockefeller University, στη Νέα Υόρκη, και συγκεκριμένα το ερευνητικό έργο 18 εργαστηρίων για την θεραπευτική αντιμετώπιση της πανδημίας.

Mια δωρεά στο Νοσοκομείο Sant Joan de Déu Barcelona θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας βιοτράπεζας –ανοιχτής σε όλους τους ερευνητές- με σκοπό την κατανόηση του αντικτύπου και της συμπεριφοράς του ιού, όπως των μοτίβων μετάδοσής του σε παιδιά και εγκύους αλλά και τη δημιουργία γι’ αυτόν τον σκοπό ενός πολύγλωσσου ιστότοπου για το ευρύ κοινό.