Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ
15 Δεκεμβρίου 2020