Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020