ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Tον Σεπτέμβριο του 2017, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σε συνέχεια συζητήσεων με το Υπουργείο Υγείας, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση σειράς έργων υποδομών και εκπαίδευσης για την ενίσχυση της Υγείας στην Ελλάδα, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα €400 εκατομμύρια.

Την έναρξη υλοποίησης των σημαντικών δωρεών του ΙΣΝ σε όλη την επικράτεια σήμανε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στις 21 Μαρτίου, 2018, στο Μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα, και του Προέδρου του ΙΣΝ, κ. Ανδρέα Δρακόπουλου.

Συγκεκριμένα, η νέα πρωτοβουλία του ΙΣΝ περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:

  • Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

  • Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

  • Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης 
  • Την ενίσχυση του νοσηλευτικού τομέα 

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

  • Την προμήθεια νέου εξοπλισμού καθώς και τη συντήρηση υφιστάμενου με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (PET - Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων καθώς και δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων) σε επιλεγμένα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας

  • Τη χρηματοδότηση της διαμόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την αντιμετώπιση του τραύματος

Toν σχεδιασμό των έργων υποδομών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει αναλάβει ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano και το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW, δημιουργοί του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η συμμετοχή των οποίων θα συμβάλλει στην εισαγωγή μιας νέας φιλοσοφίας που εναρμονίζει τους χώρους θεραπείας με το φυσικό περιβάλλον.

Η υλοποίηση των δωρεών στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία ξεκίνησε, με πρώτο βήμα την επιτόπια επίσκεψη μελών του ΙΣΝ αλλά και του αρχιτεκτονικού γραφείου RPBW στους χώρους ανέγερσης των νέων υποδομών στην Κομοτηνή και τη Θεσσαλονίκη.  Στις 26 Απριλίου, 2018, εκπρόσωποι του ΙΣΝ, καθώς και συνεργάτες τους, επισκέφθηκαν το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW στη Γένοβα για να ενημερωθούν και να συζητήσουν για την πρόοδο των έργων υποδομών, τον σχεδιασμό των οποίων έχει αναλάβει ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano.

Στις 20 Σεπτεμβρίου, 2018 κυρώθηκε με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου για την υλοποίηση των έργων υποδομών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης που εντάσσονται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία.

Στις 7 Ιουνίου, 2019, κυρώθηκαν με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δύο συμβάσεις δωρεάς της «Πρωτοβουλίας για την Υγεία» μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου, για την προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού για τις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ και την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (PET/CT) σε δημόσια νοσοκομεία ανά την Ελλάδα.

Στις 14 Ιουνίου, 2019, διοργανώθηκαν από το ΙΣΝ, σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής και Θεσσαλονίκης, οι πρώτες ανοιχτές συζητήσεις, κατά τις οποίες παρουσιάστηκε σε κατοίκους των Δήμων η πρόοδος εργασιών για τα έργα σχεδιασμού και κατασκευής του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομητηνής ΙΣΝ και του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου ΙΣΝ Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχες ανοιχτές συζητήσεις για τα δύο έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, θα πραγματοποιούνται σε εξάμηνη βάση, με τις επόμενες να προγραμματίζονται στα μέσα Δεκεμβρίου 2019.

Η πρωτοβουλία του ΙΣΝ για την ενίσχυση της Υγείας είναι ενδεικτική της αποστολής και μακροπρόθεσμης δέσμευσης του Ιδρύματος στην Ελλάδα και της υποστήριξης προγραμμάτων που συμβάλλουν στη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αποτελεσματική υποστήριξη του κοινού καλού.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια σειράς σημαντικών δωρεών που είχε ήδη πραγματοποιήσει το ΙΣΝ στο τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, ύψους άνω των €150 εκατομμυρίων, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη δωρεά προς το ΕΚΑΒ, ύψους €14 εκατομμυρίων, για την προμήθεια 143 υπερσύγχρονων ασθενοφόρων οχημάτων, τη δωρεά ύψους €20 εκατομμυρίων για την προμήθεια και εγκατάσταση δέκα γραμμικών επιταχυντών σε επτά δημόσια νοσοκομεία της χώρας, τη δωρεά για την αναμόρφωση όλων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων στη χώρα, καθώς και τη δωρεά για την ανέγερση και τον πλήρη εξοπλισμό ξενώνων φιλοξενίας συγγενών ασθενών σε νοσοκομεία ανά την επικράτεια. Επιπλέον, σημαντικό αντίκτυπο είχε η πρωτοβουλία του ΙΣΝ, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Αναγέννηση και Πρόοδος», για τη δημιουργία των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, οι οποίες προσφέρουν προγράμματα υγειονομικής φροντίδας σε κατοίκους νησιών και απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ιούνιος 2018: 1η Τακτική Τριμηνιαία Ενημέρωση
Οκτώβριος 2018: 2η Τακτική Τριμηνιαία Ενημέρωση 
Ιανουάριος 20193η Τακτική Τριμηνιαία Ενημέρωση
Απρίλιος 2019: 4η Τακτική Τριμηνιαία Ενημέρωση 
Ιούλιος 2019: 5η Τακτική Τριμηνιαία Ενημέρωση