ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Tον Σεπτέμβριο του 2017, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σε συνέχεια συζητήσεων με το Υπουργείο Υγείας, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση σειράς έργων υποδομών και εκπαίδευσης για την ενίσχυση της Υγείας στην Ελλάδα, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα $500 εκατομμύρια.

Την έναρξη υλοποίησης των σημαντικών δωρεών του ΙΣΝ σε όλη την επικράτεια σήμανε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στις 21 Μαρτίου, 2018, στο Μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα, και του Προέδρου του ΙΣΝ, κ. Ανδρέα Δρακόπουλου.

Συγκεκριμένα, η νέα πρωτοβουλία του ΙΣΝ περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:

  • Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

  • Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

  • Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
  • Την ενίσχυση του νοσηλευτικού τομέα 

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και την υποστήριξη της αναμόρφωσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του Τμήματος Επειγόντων του Νοσοκομείου 

  • Την προμήθεια νέου εξοπλισμού με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (PET - Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) σε επιλεγμένα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας

  • Τη χρηματοδότηση της διαμόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την αντιμετώπιση του τραύματος και την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων
  • Την ενίσχυση υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, σε συνεργασία με το Child Mind Ιnstitute των ΗΠΑ

Toν σχεδιασμό των έργων υποδομών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει αναλάβει ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano και το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW), δημιουργοί του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), η συμμετοχή των οποίων θα συμβάλλει στην εισαγωγή μιας νέας φιλοσοφίας που εναρμονίζει τους χώρους θεραπείας με το φυσικό περιβάλλον.

Η υλοποίηση των δωρεών στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία ξεκίνησε, με πρώτο βήμα την επιτόπια επίσκεψη μελών του ΙΣΝ αλλά και του αρχιτεκτονικού γραφείου RPBW στους χώρους ανέγερσης των νέων υποδομών στην Κομοτηνή και τη Θεσσαλονίκη.  

Tον Φεβρουάριο του 2020, δύο χρόνια μετά την επίσημη έναρξη της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, το ΙΣΝ διοργάνωσε εκδήλωση με οικοδεσπότη τον Πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλου για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με την εξέλιξη της δωρεάς. Στην εκδήλωση-συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο ΚΠΙΣΝ, συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, συνεργάτες για την υλοποίηση της δωρεάς και μέλη από το κοινό.

Η πρωτοβουλία του ΙΣΝ για την ενίσχυση της Υγείας είναι ενδεικτική της αποστολής και μακροπρόθεσμης δέσμευσης του Ιδρύματος στην Ελλάδα και της υποστήριξης προγραμμάτων που συμβάλλουν στη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αποτελεσματική υποστήριξη του κοινού καλού.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια σειράς σημαντικών δωρεών που είχε ήδη πραγματοποιήσει το ΙΣΝ στο τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, ύψους άνω των €125 εκατομμυρίων, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη δωρεά προς το ΕΚΑΒ, ύψους €14 εκατομμυρίων, για την προμήθεια 143 υπερσύγχρονων ασθενοφόρων οχημάτων, τη δωρεά ύψους €20 εκατομμυρίων για την προμήθεια και εγκατάσταση δέκα γραμμικών επιταχυντών σε επτά δημόσια νοσοκομεία της χώρας, τη δωρεά για την αναμόρφωση όλων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων στη χώρα, καθώς και τη δωρεά για την ανέγερση και τον πλήρη εξοπλισμό ξενώνων φιλοξενίας συγγενών ασθενών σε νοσοκομεία ανά την επικράτεια. Επιπλέον, σημαντικό αντίκτυπο είχε η πρωτοβουλία του ΙΣΝ, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Αναγέννηση και Πρόοδος», για τη δημιουργία των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, οι οποίες προσφέρουν προγράμματα υγειονομικής φροντίδας σε κατοίκους νησιών και απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα.

Ορόσημα της Πρωτοβουλίας για την Υγεία έως σήμερα

6 Σεπτεμβρίου 2017: Ανακοίνωση Πρωτοβουλίας από το ΙΣΝ
21 Μαρτίου 2018: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΣΝ και του ΕΔ
20 Ιουνίου 2018: Παρουσίαση προκαταρκτικών σχεδίων από τον Renzo Piano στον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου
20 Σεπτεμβρίου 2018: Κύρωση με Νόμο από την Ελληνική Βουλή της Σύμβασης Δωρεάς για την «Πρωτοβουλία για την Υγεία»
27 Σεπτεμβρίου 2018: Πρώτη συνεδρίαση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την «Πρωτοβουλία για την Υγεία» (συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 23 συνεδριάσεις)
20 Δεκεμβρίου 2018: Ακύρωση της δωρεάς για τον σχεδιασμό, κατασκευή και τον εξοπλισμό κτιρίου, που θα λειτουργούσε ως έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, και ένταξη δύο νέων δωρεών προς την Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική Σχολή (ΠΝΣ) και τις μονάδες εκπαίδευσης Νοσηλευτών του Ευαγγελισμού (ΕΜΕ) για εξοπλισμό και εκπαίδευση
18 Απριλίου 2019: Ακύρωση μέρους της δωρεάς που αφορά στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.
7 Ιουνίου 2019: Κύρωση με Νόμο Συμβάσεων Δωρεάς για την προμήθεια εξοπλισμού ΕΚΑΒ και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού σε δημόσια νοσοκομεία.
14 Νοεμβρίου 2019: Kύρωση με Nόμο της τροποποίησης της Σύμβασης Δωρεάς για την «Πρωτοβουλία για την Υγεία» 
27 Ιανουαρίου 2020: Κύρωση με Νόμο Συμβάσεων Δωρεάς για την ενίσχυση του νοσηλευτικού τομέα και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
13 Φεβρουαρίου 2020: Κύρωση με Νόμο της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ και της τροποποίησης της Σύμβασης για την εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού ανά την Ελλάδα
4 Μαΐου, 2020: Ολοκλήρωση της δωρεάς ύψους €7,7 εκατομμυρίων, για την προμήθεια περισσότερων από 850 νέων κλινών και 150 ιατρικών μηχανημάτων στο Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός»
10 Δεκεμβρίου 2020: Διαδικτυακές Συναντήσεις από το ΙΣΝ για Νέα Νοσοκομεία σε Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Σπάρτη 
3 Mαρτίου, 2021: Άφιξη στην Ελλάδα των 2 νέων ελικοπτέρων Agusta Westland 109 Trekker
14 Απριλίου, 2021: Άφιξη στην Ελλάδα των 2 νέων αεροσκαφών Beechcraft King Air 350
7, 8 και 13 Ιουλίου 2021: Ανοιχτές συζητήσεις με τους κατοίκους Κομοτηνής, Θεσσαλονικής και Σπάρτης για τα 3 νέα νοσοκομεία ΙΣΝ
10 Νοεμβρίου 2021: 24 νέες οδοντιατρικές έδρες ενισχύουν το εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
2, 3 και 8 Μαρτίου 2022:Ανοιχτές συζητήσεις με τους κατοίκους Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής και Σπάρτης για τα 3 νέα νοσοκομεία ΙΣΝ  

Οικονομικές Καταστάσεις της Πρωτοβουλίας για την Υγεία
1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2020
1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019 
1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018

Ενημερώσεις για την Πρόοδο Εργασιών της Πρωτοβουλίας για την Υγεία 
Ιούνιος 2018: 1η Τακτική Ενημέρωση
Οκτώβριος 2018: 2η Τακτική Ενημέρωση 
Ιανουάριος 20193η Τακτική Ενημέρωση
Απρίλιος 2019: 4η Τακτική Ενημέρωση 
Ιούλιος 2019: 5η Τακτική Ενημέρωση
Οκτώβριος 2019: 6η Τακτική Ενημέρωση
Φεβρουάριος 2020: 7η Τακτική Ενημέρωση
Νοέμβριος 2020: 8η Τακτική Ενημέρωση
Απρίλιος 2021: 9η Τακτική Ενημέρωση
Οκτώβριος 2021: 10η Τακτική Ενημέρωση
Μάρτιος 2022: 11η Τακτική Ενημέρωση