Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ
15 Δεκεμβρίου 2020