Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Yale University
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Δωρεά για τη στήριξη ενός πιλοτικού προγράμματος που επεκτείνει το καινοτόμο κλινικό μοντέλο της Νομικής Σχολής του Yale, διευκολύνοντας την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών προσφέροντάς τους πρακτική εμπειρία σε όλο το εύρος του Πανεπιστημίου.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2006
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2003
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2003
Ηνωμένες Πολιτείες