Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Yale University
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Βρέφη / Μικρά παιδιά (0-5 ετών)
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Minding the Baby (Προσέχοντας το Μωρό), το οποίο εφαρμόζει μια διεπιστημονική προσέγγιση στις εντατικές κατ’ οίκον επισκέψεις για νέες γυναίκες - μητέρες για πρώτη φορά, και προάγει τη «συνειδητοποιημένη» ανατροφή των παιδιών (reflective parenting), τους ασφαλείς δεσμούς, την σωματική και ψυχική υγεία και την αυτάρκεια.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2006
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2003
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2003
Ηνωμένες Πολιτείες