Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Yale University
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2003
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
H δωρεά υποστηρίζει το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Yποτροφιών Stavros S. Niarchos Foundation Undergraduate Scholarship Fund, στο Πανεπιστήμιο Yale, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης Ελλήνων φοιτητών που έχουν τα προσόντα αλλά στερούνται οικονομικής δυνατότητας να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2006
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2003
Ηνωμένες Πολιτείες