Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Yale University
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2006
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του διαδικτυακού περιοδικού YaleGlobal Online, το οποίο δημοσιεύει τρία πρωτότυπα άρθρα την εβδομάδα, ενημερώνοντας ένα παγκόσμιο κοινό για θέματα της παγκοσμιοποίησης μέσω οπτικοακουστικών παρουσιάσεων, εικόνων και κειμένων.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2003
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2003
Ηνωμένες Πολιτείες