Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
PRAKSIS
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Χρηματοδότηση για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας και τη δημιουργία τριών Κέντρων Ημέρας για τους Άστεγους στην Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας αποσκοπεί στην πρόληψη του φαινομένου της «αστεγίας» και στη στήριξη οικογενειών σε ένδεια. Το πρόγραμμα στηρίζει άνεργες οικογένειες σε Αττική και Θεσσαλονίκη που κινδυνεύουν να μείνουν άστεγες και που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Εστιάζει στην προσφορά στήριξης, με βάση τις ανάγκες της κάθε οικογένειας, με έμφαση στην οικονομική ενίσχυση, η οποία θα επιτρέψει στις οικογένειες να διατηρήσουν την οικονομική και, συνεπώς, την οικιστική τους ανεξαρτησία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποστήριξη οικιακής ασφάλειας και πρόσθετη βοήθεια, προκειμένου να δώσει στην προσπάθεια την ευκαιρία να καρποφορήσει. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς στους τομείς της εύρεσης εργασίας και της χρηματοοικονομικής παιδείας, και ψυχολόγους, οι οποίοι θα συνεργάζονται με την κάθε οικογένεια, εφαρμόζοντας μία στοχευμένη στρατηγική για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωσή τους, προκειμένου να βρουν βιώσιμους τρόπους για να ξεφύγουν από τη φτώχεια.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2015
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2010
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2006
Ελλάδα