Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
PRAKSIS
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει τον οργανισμό για την κατασκευή και τη λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας για Άστεγους στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, ψυχολογικής υποστήριξης και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και την κοινωνική επανένταξη.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2015
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2015
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2010
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2006
Ελλάδα