Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
PRAKSIS
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Πολλαπλές
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας για άστεγους του οργανισμού στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, τα οποία παρέχουν βασικές παροχές, είδη πρώτης ανάγκης, στοχευμένες κοινωνικές υπηρεσίες ιατρικής, ψυχολογικής και επαγγελματικής υποστήριξης, καθώς και πρόσβαση σε ένα δίκτυο σχετικών υπηρεσιών. Η δωρεά στηρίζει επιπλέον το έργο προσέγγισης του οργανισμού για τις δράσεις του στον δρόμο.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2015
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2015
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2010
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2006
Ελλάδα