Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
PRAKSIS
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2006
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει τα εξής δύο προγράμματα του οργανισμού στη Θεσσαλονίκη: το "Κέντρο Νομικής Πληροφόρησης", το οποίο παρέχει σε μετανάστες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους, τους καθοδηγεί στις διαδικασίες εγγραφών και τη διαχείριση των εγγράφων τους και τους συνδέει με νομικές υπηρεσίες, και το πρόγραμμα "Παιδιά των Φαναριών", το οποίο εξασφαλίζει ότι τα παιδιά που εργάζονται στου δρόμους έχουν καταγραφεί και διαθέτουν έγγραφα, ενώ παράλληλα τους παρέχει ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ενίσχυση και άλλες υπηρεσίες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2015
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2015
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2010
Ελλάδα