Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Future Library
Τοποθεσία Οργανισμού
Βέροια, Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Χρηματοδότηση του Σχεδίου Υλοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει τη μίας σειράς από δράσεις (εθνικό πρόγραμμα κατάρτισης, εκστρατεία θερινών κατασκηνώσεων για παιδιά, εκπαίδευση 16 πρωτοπόρων, και ανακαίνιση ορισμένων επιλεγμένων βιβλιοθηκών, με σκοπό τη δημιουργία χώρου παροχής υπηρεσιών για παιδιά), καθώς και ορισμένες επιπλέον δράσεις, που αφορούν τη δημιουργία δύο πρότυπων βιβλιοθηκών και τη διάθεση ηλεκτρονικών εφημερίδων και βιβλίων σε ορισμένες βιβλιοθήκες. Ο οργανισμός Future Library ιδρύθηκε το 2011, με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», με αποστολή να καταγράψει την τρέχουσα κατάσταση των δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών της Ελλάδας και να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και του ρόλου τους στην κοινότητα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2014
Ελλάδα
Παιδεία
2014
Ελλάδα
Παιδεία
2011
Ελλάδα