Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Future Library
Τοποθεσία Οργανισμού
Βέροια, Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2011
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της πρώτης φάσης του Προγράμματος Δημοσίων Βιβλιοθηκών, το οποίο περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηγεσίας, ένα θερινό πρόγραμμα, τη δημιουργία μιας εθνικής ψηφιακής πλατφόρμας πόρων για Ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες, την ίδρυση ενός δικτύου υπηρεσιών για παιδιά, την ανακαίνιση εννέα βιβλιοθηκών με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που θα πυροδοτούν την παιδική δημιουργικότητα, καθώς και τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου, όλα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας με σκοπό τη μεγαλύτερη εμπλοκή και διάδραση με τις δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2014
Ελλάδα
Παιδεία
2014
Ελλάδα
Παιδεία
2012
Ελλάδα