Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Future Library
Τοποθεσία Οργανισμού
Βέροια, Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων της Future Library με σκοπό την ανάπτυξη των δημοσίων βιβλιοθηκών της Ελλάδας, την υλοποίηση μιας μελέτης σκοπιμότητας με θέμα την τρέχουσα και μελλοντική λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, καθώς και τη συνέχιση της εκστρατείας Children's Summer.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2014
Ελλάδα
Παιδεία
2012
Ελλάδα
Παιδεία
2011
Ελλάδα