Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Δεσμός
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Πρωτοβουλία
Πρωτοβουλία Στήριξης της Βόρειας Εύβοιας
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη προγράμματος, στη Βόρεια Εύβοια, το οποίο θα απασχολήσει 10 επαγγελματίες από τους τομείς της ψυχολογίας, της κοινωνικής εργασίας, της εκπαίδευσης και άλλους κλάδους, ώστε να ενταχθούν σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή κρατικές υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς η περιοχή προσπαθεί να ανακάμψει από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2017
Ελλάδα
Παιδεία
2016
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Ελλάδα