Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Δεσμός
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη αφενός, των γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού "Δεσμός", έργο του οποίου αποτελεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μη κερδοσκοπικών οργανισμών στην Ελλάδα αξιοποιώντας τα πλεονάσματα του ιδιωτικού τομέα, και αφετέρου, του προγράμματός του "Εθελοντισμος στα Σχολεία" με σκοπό την ενδυνάμωση του πνεύματος του εθελοντισμού στους μαθητές της χώρας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ελλάδα
Παιδεία
2017
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Ελλάδα