Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Δεσμός
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά αφενός, για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, των εξόδων ενοικίασης ενός αποθηκευτικού χώρου και της μισθοδοσίας ενός μέλους προσωπικού, και αφετέρου, για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης για τον οργανισμό, με σκοπό την παροχή επισιτιστικής βοήθειας και άλλων βασικών αγαθών και υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες και άτομα στην Ελλάδα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ελλάδα
Παιδεία
2017
Ελλάδα
Παιδεία
2016
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Ελλάδα