Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Δεσμός
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος για δημόσια σχολεία "Νοιάζομαι και Δρω" κατά το σχολικό έτος 2017-2018 με σκοπό την καλλιέργεια της κατανόησης, της αλληλεγγύης και της δραστηριοποίησης των πολιτών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ελλάδα
Παιδεία
2016
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Ελλάδα