Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» ανακοινώνει νέα σειρά δωρεών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των €100 εκατομμυρίων

19 Απρ, 2012
Στις 19 Απριλίου, 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ενέκρινε τη διάθεση νέας σειράς δωρεών συνολικού ύψους €10,2 εκατ., ως μέρος της τριετούς πρωτοβουλίας των €100 εκατομμυρίων, προς ενίσχυση όσων χρήζουν ιδιαίτερης βοήθειας λόγω της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
Οι δωρεές θα διατεθούν σε 39 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και σε προγράμματα, σε όλη τη χώρα, με έμφαση σε πρωτοβουλίες κοινωνικής πρόνοιας.  Μικρός αριθμός δωρεών καλύπτει επίσης τους τομείς της παιδείας, της υγείας και της τέχνης & του πολιτισμού.

Ακολουθεί κατάλογος των δωρεοδόχων οργανισμών ανά τομέα δραστηριοποίησης:

Κοινωνική Πρόνοια

Υγεία 

Παιδεία

Τέχνη & Πολιτισμός

Η πρωτοβουλία των €100.000.000 αποσκοπεί κυρίως  να συμβάλει στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, βοηθώντας εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες αυτές συγκυρίες με τον λιγότερα επώδυνο τρόπο. Για αυτό τον λόγο, υποστηρίζουμε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εστιάζουν στην παροχή βοήθειας στα πλέον ευάλωτα άτομα. Εντούτοις, η κρίση είναι εκτεταμένη και έχει αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών οργανισμών κάθε μορφής και είδους, που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο κοινό, σε διαφορετικά πεδία δραστηριότητας. Πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς έχουν αντιμετωπίσει δραστικούς περιορισμούς στον προϋπολογισμό τους, καθώς  και στη στήριξη που λάμβαναν έως σήμερα. Κατ’ επέκταση, αντιμετωπίζουν σημαντικές περικοπές, οι οποίες περιορίζουν δραματικά τη δυνατότητα να λειτουργήσουν οι οργανισμοί σωστά και να προσφέρουν πολλά από τα προγράμματα και τις υπηρεσίες τους. Αν και μερικοί από αυτούς τους οργανισμούς δεν εμπίπτουν άμεσα στο στενό πλαίσιο του σκοπού της πρωτοβουλίας, έχουμε αποφασίσει επιλεκτικά να στηρίξουμε ένα μικρό αριθμό από αυτούς, καθώς είμαστε πεπεισμένοι ότι, οι υπηρεσίες που προσφέρουν, αποφέρουν σημαντικά οφέλη και ότι, πιθανός τερματισμός των προγραμμάτων τους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα αποτελούσε απώλεια για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.