Πρόγραμμα Aναμόρφωσης Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Παίδων - Κατασκευαστικές εργασίες, εργασίες ανακαίνισης και αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πρόγραμμα Aναμόρφωσης Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Παίδων

Κατασκευαστικές εργασίες, εργασίες ανακαίνισης και αγορά εξοπλισμού
Στο πλαίσιο της πρόθεσής του να ενισχύσει τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ενέκρινε δωρεά για την αναμόρφωση όλων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων στη χώρα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανακαινιστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού για τη ΜΕΘ Παίδων και τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», καθώς και για τις ΜΕΘ του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Επίσης, η δωρεά προβλέπει την εγκατάσταση λογισμικού διασύνδεσης όλων των μονάδων για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται και προηγούμενες δωρεές του Ιδρύματος προς το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» και το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των οποίων θα συνδεθούν με ειδικό λογισμικό με τους παραπάνω οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρέμβαση σε κάθε νοσοκομείο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, παρακαλούμε δείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων – Νεογνολογική Κλινική

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» - Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Α’ Νεογνολογική Κλινική

Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού»

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»