Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων - Εργασίες ανακαίνισης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων

Εργασίες ανακαίνισης
Για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο κτίριο του οργανισμού. 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1924, με σκοπό την παροχή φροντίδας και προστασίας σε ανήλικους που έχουν ανάγκη. Τα παιδιά λαμβάνουν ηθική και υλική υποστήριξη, βοήθεια με τα σχολικά τους μαθήματα, και τη δυνατότητα να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν τις προσωπικές τους δεξιότητες. Ο οργανισμός προσφέρει επίσης νομικές συμβουλές και βοηθά στην προετοιμασία των παιδιών για την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη και αυτονομία, μετά την ενηλικίωσή τους. Τα τελευταία χρόνια, ο οργανισμός μεριμνά κυρίως για παιδιά-μετανάστες, που έρχονται στην Ελλάδα ασυνόδευτα.