Αρκτούρος

Χρηματοδότηση προγράμματος
Χρηματοδότηση προγράμματος, με σκοπό την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε γυμνάσια και λύκεια υποβαθμισμένων περιοχών, καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικών βοτανικών κήπων στους χώρους των σχολείων, σε συνδυασμό με την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης.
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι ο μεγαλύτερος μη κερδοσκοπικός περιβαλλοντικός οργανισμός στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1992 και δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας των άγριων ζώων και του περιβάλλοντος.