Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ανακαινίζονται όλες οι Παιδιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και ενισχύονται όλα τα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας στην Ελλάδα

10 Ιουν, 2010
Κατά την τελευταία συνεδρίασή του, και στο πλαίσιο της πρόθεσής του να ενισχύσει τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», ενέκρινε, μεταξύ άλλων, δύο δωρεές που συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας, στην προστασία του παιδιού και στην φροντίδα για τον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε δυσκολία.

Συγκεκριμένα, οι δωρεές αφορούν την αναμόρφωση όλων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων και την ενίσχυση των δεκαεννέα Κέντρων Παιδικής Μέριμνας και των Παιδοπόλεων, ανά την Ελλάδα. Ο προϋπολογισμός των δύο δωρεών προσεγγίζει τα πέντε (5) εκατομμύρια Ευρώ.

Η πρώτη δωρεά θα οδηγήσει στη διαμόρφωση υψηλής ποιότητας συνθηκών νοσηλείας για όλα τα νοσοκομεία ανά την επικράτεια που διαθέτουν Παιδιατρική ΜΕΘ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ανακαινιστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού για τη ΜΕΘ Παίδων και τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», καθώς και για τις ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, του Περιφερειακού Γενικού  Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» και του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Η δωρεά για την αναμόρφωση όλων των ΜΕΘ Παίδων στην χώρα δεν σταματά στις κατασκευαστικές και ανακαινιστικές εργασίες και στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού. Κρίθηκε σκόπιμο να ενισχυθεί επιπλέον η συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των θεραπόντων ιατρών και, προς αυτή την κατεύθυνση, η δωρεά περιλαμβάνει και την εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού διασύνδεσης για την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΜΕΘ, δημιουργώντας ένα «δίκτυο» ποιοτικά ισότιμων μονάδων.

Αντιλαμβανόμενοι την επείγουσα ανάγκη στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» θέλησε να βοηθήσει ιδιαιτέρως τα παιδιά που διαβιούν στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας  και τις Παιδοπόλεις. Η δωρεά που εγκρίθηκε αφορά στο σύνολο των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας και των Παιδοπόλεων και περιλαμβάνει κατασκευαστικές και ανακαινιστικές εργασίες, αγορά εξοπλισμού, οχημάτων, κάλυψη της μισθοδοσίας επιστημονικού προσωπικού, κ.ά., αναλόγως με τις ανάγκες κάθε Κέντρου.

Τα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας και οι Παιδοπόλεις είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και υπόκεινται στον έλεγχο των Διοικητικών Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.). Φιλοξενούν ορφανά ή εγκαταλειμμένα παιδιά, παιδιά των οποίων οι γονείς πάσχουν από σοβαρή ασθένεια ή έχουν κάποια αναπηρία, παιδιά που προέρχονται από οικογενειακό περιβάλλον με εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ή παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους έπειτα από εισαγγελική εντολή. Τα ιδρύματα λειτουργούν ως υποκατάστατα οικογενειών, παρέχοντας στα παιδιά στέγαση, σίτιση, ένδυση, επαγγελματική κατάρτιση, ψυχαγωγία και συναισθηματική στήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες. 


Τα 19 Κέντρα που συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:


1η Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής:

η Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα»

η Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας»

το Αναρρωτήριο Πεντέλης


2η Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου: 

το Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» 

το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου 

3η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας:

το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας

η Παιδόπολη «Αγία Όλγα» Φλώρινας 

4η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης:

το Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο Μελιτεύς»

το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Δράμας  

η Παιδόπολη «Άγιος Γεώργιος» Καβάλας 

5η Δ.Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας:

 το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας 

6η Δ.Υ.ΠΕ.  Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδος:

το Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πατρών 

το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Πατρών 

 το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ιωαννίνων 

 το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φιλιατών

το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας

 το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πωγωνιανής

7η Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης:

το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου

η Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου

Για το Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Παίδων πατήστε εδώ.

Για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας πατήστε εδώ.