Πρόγραμμα Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας
Χρηματοδότηση με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος για την ενίσχυση όλων των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας και των Παιδοπόλεων της χώρας. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών που διαμένουν στα ιδρύματα αυτά. 

Τα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας και οι Παιδοπόλεις είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και υπόκεινται στον έλεγχο των Διοικητικών Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.). Διοικούνται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός τους είναι η φιλοξενία παιδιών που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) ορφανά παιδιά, β) εγκαταλειμμένα παιδιά, γ) παιδιά των οποίων οι γονείς πάσχουν από σοβαρή ασθένεια ή έχουν κάποια αναπηρία, δ) παιδιά που προέρχονται από οικογενειακό περιβάλλον με εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ή ε) παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Σκοπός των ιδρυμάτων είναι η περίθαλψη, μόρφωση και επαγγελματική εκπαίδευση των φιλοξενούμενων παιδιών. Τα ιδρύματα λειτουργούν ως υποκατάστατα οικογενειών, παρέχοντας στα παιδιά στέγαση, σίτιση, ένδυση, επαγγελματική κατάρτιση, ψυχαγωγία και συναισθηματική στήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες. Η ηλικία ένταξης και αποχώρησης των παιδιών διαφέρει από κέντρο σε κέντρο και κυμαίνεται από νεογέννητα έως παιδιά 18 ετών, αν και  όλα έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στα κέντρα αυτά έως ότου ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η Πολιτεία, προσπαθώντας να μειώσει τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενούνται σε ιδρύματα, έχει εγκρίνει το πρόγραμμα ανάδοχης φροντίδας, μέσω του οποίου οικογένειες, χρηματοδοτούμενες από το κράτος, φιλοξενούν προσωρινά κάποιο παιδί. Κατ΄αυτό τον τρόπο, δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να μεγαλώσουν σε ένα οιονεί οικογενειακό περιβάλλον.  


Ο συνολικός αριθμός των Κέντρων που συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα  Υποστήριξης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας είναι 19 και αυτά είναι τα ακόλουθα:

1η Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής:
•    η Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα»
•    η Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» 
•    το Αναρρωτήριο Πεντέλης

2η Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου:
•    το Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» 
•    το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου

3η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας:
•    το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας
•     η Παιδόπολη «Αγία Όλγα» Φλώρινας

4η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης:
•    το Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο Μελιτεύς»
•    το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Δράμας 
•    η Παιδόπολη «Άγιος Γεώργιος» Καβάλας

5η Δ.Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας:
•    το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας

6η Δ.Υ.ΠΕ.  Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδος:
•    το Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πατρών
•    το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Πατρών
•    το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ιωαννίνων
•    το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φιλιατών
•    το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας
•    το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πωγωνιανής

7η Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης:
•    το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου
•    η Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου