Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
The Fortune Society
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υλοποίηση των προγραμμάτων Alternatives to Incarceration του οργανισμού The Fortune Society, με σκοπό την αντιμετώπιση των σωματικών, συναισθηματικών και ψυχολογικών αναγκών που έχουν οι συμμετέχοντες με εναλλακτικά μέσα αντί της φυλάκισης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2015
Ηνωμένες Πολιτείες