Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
The Fortune Society
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη ενός πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης που διευκολύνει ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα των μεταφορών της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο του έργου του οργανισμού με σκοπό την παροχή ολιστικών υπηρεσιών για την επιτυχή επανένταξη μετά τη φυλακή και την προώθηση εναλλακτικών λύσεων αντί της φυλάκισης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2019
Ηνωμένες Πολιτείες