Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
The Fortune Society
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη του ετήσιου γκαλά του Fortune Society, καθώς και του έργου του οργανισμού που αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών επανένταξης σε χιλιάδες πρώην φυλακισμένους κάθε χρόνο, και στη διεκδίκηση ενός πιο ανθρώπινου συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2015
Ηνωμένες Πολιτείες