Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες "Αμυμώνη"

Οργανισμός
Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες "Αμυμώνη"
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελληνικό, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Βρέφη / Μικρά παιδιά (0-5 ετών)
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει το πρόγραμμα Activity Nest (Φωλιά Δραστηριοτήτων), το οποίο παρέχει έναν χώρο αισθητηριακών ερεθισμάτων για παιχνίδι και μάθηση σε παιδιά με προβλήματα όρασης και επιπρόσθετες αναπηρίες. Η δωρεά εντάσσεται στους κοινωφελείς σκοπούς που υποστηρίζει το SNF Run: 2019 First Run.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2005
Ελλάδα