Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες "Αμυμώνη"

Οργανισμός
Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες "Αμυμώνη"
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελληνικό, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2005
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Βρέφη / Μικρά παιδιά (0-5 ετών)
Website Οργανισμού
Αγορά σχολικού λεωφορείου για παιδιά με προβλήματα όρασης.H «Αμυμώνη» είναι πανελλαδικός σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και άλλες δυσκολίες.Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1993 από γονείς με σκοπό την εδραίωση των δικαιωμάτων των παιδιών τους. Ο σύλλογος έχει αναγνωριστεί ως φιλανθρωπικός σύλλογος και λειτουργεί στην Aθήνα με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του σε όλη τη χώρα. Σκοποί του συλλόγου είναι η διασφάλιση εκπαίδευσης και η επανένταξη των παιδιών, καθώς και η κοινωνική και ψυχολογική υγεία των γονέων τους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2019
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Ελλάδα