Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες "Αμυμώνη"

Οργανισμός
Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες "Αμυμώνη"
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελληνικό, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει το Πρόγραμμα Πολίχνη της "Αμυμώνης" με σκοπό την παροχή βοήθειας σε παιδιά με προβλήματα όρασης και επιπρόσθετες αναπηρίες προκειμένου να ζουν αυτόνομα, το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης, το οποίο προσφέρει καθοδήγηση σε παιδιά ηλικίας έως 7 ετών και τους γονείς τους στο σπίτι για μια περίοδο ενός έτους, καθώς και την αγορά ενός ειδικά εξοπλισμένου λεωφορείου.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2019
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2005
Ελλάδα