Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Goddard Riverside Community Center

Οργανισμός
Goddard Riverside Community Center
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του κέντρου μάθησης Star Learning Center, το οποίο παρέχει εξατομικευμένη ακαδημαϊκή διδασκαλία σε μαθητές από υποεξυπηρετούμενες κοινότητες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες