Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Goddard Riverside Community Center

Οργανισμός
Goddard Riverside Community Center
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Star Learning Center του Goddard Riverside Community Center, το οποίο παρέχει ατομική ακαδημαϊκή καθοδήγηση σε μαθητές από υποβαθμισμένες κοινότητες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες