Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Goddard Riverside Community Center

Οργανισμός
Goddard Riverside Community Center
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του Star Learning Center στο Goddard Riverside Community Center στο έργο του να μειώσει την εκπαιδευτική ανισότητα στη Νέα Υόρκη, προσφέροντας καθόλη τη διάρκεια του έτους ιδιαίτερα μαθήματα και εκπαιδευτική υποστήριξη και υπεράσπιση σε νέους με ακαδημαϊκό ρίσκο.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2021
Ηνωμένες Πολιτείες