Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Generation Citizen
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος Community-Based Action Civics Education Program του οργανισμού. Στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδεύονται καθηγητές Γυμνασίου και Λυκείου για να καθοδηγήσουν ένα διαδραστικό εργαστήριο 12 εβδομάδων, μέσω του οποίου οι μαθητές εμπλέκονται σε project που αγγίζουν πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητάς τους στην τοπική κοινότητά τους, από την επισιτιστική ανασφάλεια και την αστεγία μέχρι την περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2016
Ηνωμένες Πολιτείες