Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Generation Citizen
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει την εφαρμογή και ανάπτυξη προγραμμάτων του Generation Citizen. Στόχος του οργανισμού είναι να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές στις Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση αγωγής του πολίτη, παρέχοντάς τους την απαραίτητη γνώση και τις δεξιότητες για να συμμετάσχουν στη δημοκρατική διαδικασία ως ενεργοί πολίτες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2019
Ηνωμένες Πολιτείες