Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Generation Citizen
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη της γενικής λειτουργίας του οργανισμού Generation Citizen, έργο του οποίου αποτελεί το να εξασφαλίσει πως όλοι οι φοιτητές λαμβάνουν αποτελεσματική εκπαίδευση στην αγωγή του πολίτη.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2016
Ηνωμένες Πολιτείες