Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Οργανισμός
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υλοποίηση του διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού προγράμματος "Όλοι Διαφορετικοί Όλοι Ίσοι" (All Different All Equal) για παιδιά δημοτικού στην Αθήνα, στο πλαίσιο του εορτασμού των εβδομήντα ετών φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και του Καναδά. Σκοπός, η προαγωγή του σεβασμού και της αίσθησης του ανήκειν μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2012
Ελλάδα
Παιδεία
2008
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2003
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2001
Ελλάδα