Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Οργανισμός
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2008
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υλοποίηση του προγράμματος Το Παιδικό Μουσείο στο Νοσοκομείο με σκοπό τη δημιουργία ενός μουσειακού περιβάλλοντος στο Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία" της Αθήνας προς όφελος των ασθενών, των οικογενειών τους και του νοσοκομειακού προσωπικού. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα και εμπλέκει τα παιδιά σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού του εγχειρήματος.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2012
Ελλάδα
Παιδεία
2012
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2003
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2001
Ελλάδα