Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Οργανισμός
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει το μουσείο για τη δημιουργία ενός Κινητού Μουσείου, το οποίο θα ταξιδεύει σε διαφορετικές κοινότητες σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας πρόσβαση σε παιδιά και ενήλικες σε εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν υπό άλλες συνθήκες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2012
Ελλάδα
Παιδεία
2008
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2003
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2001
Ελλάδα