Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Edible Schoolyard NYC
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη της ετήσιας Εαρινής Φιλανθρωπικής Εκδήλωσης του οργανισμού, καθώς και του έργου του για την κατασκευή κήπων και τάξεων-κουζινών με σκοπό τη βιωματική μάθηση των μαθητών των δημοσίων σχολείων της Νέας Υόρκης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2013
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2011
Ηνωμένες Πολιτείες