Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Edible Schoolyard NYC
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει το ετήσιο γκαλά του οργανισμού Edible Schoolyard NYC, καθώς και τις συνεργασίες του με δημόσια σχολεία με σκοπό να δημιουργήσει κήπους και αίθουσες-κουζίνες, όπου τα παιδιά με την ενεργό συμμετοχή τους μαθαίνουν στην πράξη καλύτερες διατροφικές συνήθειες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2013
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2011
Ηνωμένες Πολιτείες