Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Edible Schoolyard NYC
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υλοποίηση του πρώτου έτους του νέου τετραετούς στρατηγικού σχεδίου του Edible Schoolyard, το οποίο επικεντρώνεται στην προσέγγιση περισσότερων μαθητών μέσα από την πρακτική εκπαίδευση στη μαγειρική και στην κηπουρική.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2013
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2011
Ηνωμένες Πολιτείες